Våra områden

Handel inom EU

Vi jobbar med frågor som rör gränsöverskridande handel.

Resor inom EU

Vi informerar och hjälper konsumenter vid utlandsresor.

Tvistlösning

Vi ger information om möjligheter för att lösa tvister.

Kontaktpunktsuppdrag

Vi ansvarar för olika kontaktpunktsuppdrag.

Nationella samarbeten

Vi ingår i olika nationella samarbeten.

EU-lagstiftning

Hitta relevant EU-lagstiftning inom Konsument Europas arbetsområden.