För konsumenter

Konsument Europas juridiska rådgivare hjälper dig med frågor kring gränsöverskridande handel inom EU, Island, Norge och Storbritannien. Konsument Europa är en del av Konsumentverket och medfinansieras av EU.

Konsumentverkets vägledning

Behöver du hjälp med en konsumentfråga vänder du dig Konsumentverkets vägledning. Det är även här Konsument Europas juridiska rådgivare nås. Rådgivarna hjälper till med rådgivning och medling i ärenden som är gränsöverskridande inom EU, Island, Norge och Storbritannien. På vår webbplats hallåkonsument.se får du som privatperson oberoende information och vägledning om till exempel köp av varor och tjänster, reklamationer och att handla hållbart. 

Konsumentverkets vägledning på hallåkonsument.se

Konsumentinformation från ECC-nätverket

Har du shoppat eller rest inom EU finns även information för konsumenter på ECC-nätverkets webbplats.

Information för konsumenter på ECC-nätverkets webbplats (på engelska)

Anmäla till Konsumentverket

Konsumenter kan anmäla företag och produkter som inte följer den konsumenträttsliga lagstiftningen. Konsumentverket kan sedan fatta beslut om eventuella tillsynsåtgärder för konsumentkollektivets bästa.

Anmäl till Konsumentverket