Konsument Europa

Konsument Europa (tidigare ECC Sverige) ger konsumenter kostnadsfri rådgivning om konsumenträttigheter vid gränsöverskridande handel inom EU, Island och Norge.

Vill du ha hjälp med en konsumentfråga?Så här arbetar Konsument Europa

Så här arbetar Konsument Europa

Konsument Europa är en del av European Consumer Centres Network (ECC-net), men också en del av Konsumentverket. Hos Konsument Europa kan konsumenter som handlat gränsöverskridande inom EU, Island och Norge få kostnadsfri hjälp och råd av våra juridiska rådgivare.

Konsument Europa kan bland annat hjälpa konsumenter med:

  • Information för att förebygga problem vid gränsöverskridande handel.
  • Rådgivning vid problem med gränsöverskridande handel.
  • Medling med företag som har sitt säte i ett annat EU-land, Island eller Norge.
Mer om Konsument Europa

Om ECC-nätverket

Konsument Europa är en del av nätverket European Consumer Centres Network. Det har funnits i sin nuvarande form sedan 2005. ECC-nätverket består av konsumentkontor i 29 länder. Kontoren finns i varje EU-land samt i Norge och Island.

Mer om ECC-nätverket