EU-valet påverkar konsumenträttigheter

Nyhet: Publicerad 4 juni 2024

Den 9 juni är det dags för EU-val i Sverige. Europaparlamentsvalet är en viktig händelse, inte bara för ECC-nätverket utan för alla konsumenter, då utkomsten påverkar hur konsumenträttigheter kommer att fungera inom EU fram till 2029.

EU-valet äger rum den 6–9 juni i alla 27 EU-länder. EU-medborgare har möjlighet att rösta i sitt hemland, i det EU-land där de bor eller från utlandet. Valet ger EU:s medborgare chansen att påverka vilka ledamöter som ska företräda dem i Europaparlamentet. I Sverige genomförs valet den 9 juni.

Varför är EU-valet viktigt?

Genom att rösta påverkas EU:s inriktning i viktiga frågor som till exempel säkerhet, migration, sociala rättigheter och inte minst konsumenträttigheter. Valresultatet påverkar även vem som kommer att bli ordförande för Europeiska kommissionen – EU:s verkställande organ. Den personen kommer att leda kommissionens arbete och påverka EU:s politik under de kommande åren.

Europaparlamentets befogenheter

Europaparlamentet, som företräder nästan 450 miljoner européer, är det enda EU-organ som väljs direkt av folket. Detta innebär att valet till Europaparlamentet är den enda möjligheten för EU:s medborgare att direkt påverka hur EU fattar beslut i frågor som påverkar deras vardag. Europaparlamentet har befogenhet att:

  • anta lagar tillsammans med rådet

  • ändra lagar för att förbättra dem

  • besluta om EU:s budget

  • kontrollera EU-institutionernas arbete

För mer detaljerad information om valet besök Sverige - Så röstar du (europa.eu). Där finns även information om hur många svenska ledamöter som ska väljas och hur valprocessen går till. Information finns även på lättläst.

Till alla nyheter