This section is not available in English

If you want to read the latest news in English, please visit the website of the European Commission. Go to the European Commission's website

EU-valet påverkar konsumenträttigheter

Nyhet: Publicerad 4 juni 2024

Den 9 juni är det dags för EU-val i Sverige. Europaparlamentsvalet är en viktig händelse, inte bara för ECC-nätverket utan för alla konsumenter, då utkomsten påverkar hur konsumenträttigheter kommer att fungera inom EU fram till 2029.

EU-valet äger rum den 6–9 juni i alla 27 EU-länder. EU-medborgare har möjlighet att rösta i sitt hemland, i det EU-land där de bor eller från utlandet. Valet ger EU:s medborgare chansen att påverka vilka ledamöter som ska företräda dem i Europaparlamentet. I Sverige genomförs valet den 9 juni.

Varför är EU-valet viktigt?

Genom att rösta påverkas EU:s inriktning i viktiga frågor som till exempel säkerhet, migration, sociala rättigheter och inte minst konsumenträttigheter. Valresultatet påverkar även vem som kommer att bli ordförande för Europeiska kommissionen – EU:s verkställande organ. Den personen kommer att leda kommissionens arbete och påverka EU:s politik under de kommande åren.

Europaparlamentets befogenheter

Europaparlamentet, som företräder nästan 450 miljoner européer, är det enda EU-organ som väljs direkt av folket. Detta innebär att valet till Europaparlamentet är den enda möjligheten för EU:s medborgare att direkt påverka hur EU fattar beslut i frågor som påverkar deras vardag. Europaparlamentet har befogenhet att:

  • anta lagar tillsammans med rådet

  • ändra lagar för att förbättra dem

  • besluta om EU:s budget

  • kontrollera EU-institutionernas arbete

För mer detaljerad information om valet besök Sverige - Så röstar du (europa.eu). Där finns även information om hur många svenska ledamöter som ska väljas och hur valprocessen går till. Information finns även på lättläst.

Till alla nyheter