Om Konsument Europa

Konsument Europa underlättar handeln som sker inom EU:s gränser. Vår uppgift är att ge konsumenter råd, information samt assistans och medling vid handel inom EU samt Island och Norge. Tjänsten är kostnadsfri.

Ökad handel inom EU:s gränser kan leda till att konsumenter ibland får problem, både på grund av språk, men också på grund av olika lagstiftning i olika länder. Därför inrättades ECC-nätverket 2005, som Konsument Europa är en del av. Konsument Europa är också en del av Konsumentverket, där konsumenter kan få vägledning.

Konsument Europa hette tidigare ECC Sverige.

Konsument Europa kan hjälpa konsumenter med: 

  • Medling med företag som har sitt säte i ett annat EU-land, Island eller Norge. 

  • Rådgivning vid problem med gränsöverskridande handel. 

  • Information för att förebygga problem vid gränsöverskridande handel.

Konsument Europa kan INTE:

  • Tvinga ett företag att agera enligt lag. Medlingsprocessen är frivillig för båda parter. 

  • Medla i ett ärende om vi inte kan identifiera säljaren eller där säljaren vägrar samarbeta med ECC-nätverket. Vi kan inte heller medla vid köp mellan privatpersoner.

  • Agera som juridiskt ombud eller hjälpa till när konsumenten redan har inlett ett rättsligt förfarande.

  • Hjälpa till vid köp mellan näringsidkare. Näringsidkare kan istället kontakta sin branschorganisation eller en jurist- eller advokatbyrå. De kan också få information av Enterprise Europe Network.

  • Hjälpa till om ärendet är ett bedrägeri eller brott, till exempel om det handlar om investeringsbedrägerier. Kontakta istället Polisen.

  • Hjälpa till om en person rapporterar ett problem med en myndighet och anser att EU-lagstiftningen inte följts. Kontakta istället nättjänsten Solvit.

Vill du ha hjälp med en konsumentfråga?Läs mer om ECC-nätverket

Nationella samarbeten

Konsument Europa samarbetar med andra myndigheter och organisationer för att öka skyddet för konsumenter.

Läs mer om våra nationella samarbeten

Kontaktpunktsuppdrag

Konsument Europa har flera kontaktpunktsuppdrag, bland annat som kontaktpunkt för konsumenter enligt tjänstedirektivet och för ODR (Online Dispute Resolution).

Läs mer om våra kontaktpunktsuppdrag

Diarium

I diariet finns ärenden och anmälningar som registrerats hos Konsument Europa och Konsumentverket från och med 1 januari 2019. 

Sök i Konsument Europa och Konsumentverkets diarium

Källa: Konsument Europa

Granskad: 18 januari 2024