World consumer rights day - så skyddar EU konsumenten

Nyhet: Publicerad 15 mars 2023

Den 15 mars uppmärksammar EU och ECC-net, European Consumer Centres-nätverket, World Consumer Rights Day. En av många fördelar med att ingå i en union är att konsumenten får ett stärkt konsumentskydd inom EU:s gränser.

EU:s uppdrag är bland annat att se till att alla konsumenter har ett bra gemensamt skydd mot risker och hot mot sin säkerhet och sina ekonomiska intressen och öka konsumenters förmåga att försvara sina egna intressen. Detta gäller inom unionen oavsett var de är bosatta och vart de än reser eller var de än handlar inom EU. EU:s lagstiftning omfattar både fysiska transaktioner och e-handel, och innehåller såväl allmänna bestämmelser som bestämmelser om specifika produkter, exempelvis läkemedel, tobaksprodukter, kosmetika och leksaker. Lagstiftningen som skyddar konsumenter inom EU är omfattande, några av alla de förordningar och överenskommelser som gör vardagen säkrare för konsumenten i EU finns i den här artikeln.

Geoblockering

Ett exempel som ska skydda konsumenten är förordningen som förbjuder många typer av geoblockering som antogs 2018. Geoblockering innebär att konsumenter, baserat på deras nationalitet eller var de bor, hindras från att ta del av varor eller tjänster inom EU.

Flygpassagerares rättigheter

Ett annat exempel på EU lagstiftning som skyddar alla konsumenter inom EU är EU förordningen om Flygpassagerares rättigheter som infördes redan 2004 ger passagerare som har fått inställda eller kraftigt försenade flyg, missat anslutningsflyg och flygändringar som orsakar stora olägenheter rätt till ersättning. Förordningen ger passagerare skydd mot flygstörningar och utgör även en drivfjäder för flygbolagen att upprätthålla punktligare flygningar. Dessa rättigheter gäller även för passagerare som har bokat en paketresa.

Prisregler för resebiljetter

EU:s prisregler gäller också vid köp av till exempel flyg- eller tågbiljetter på nätet eller på annat sätt. Det betyder att alla avgifter och skatter ska ingå i totalpriset redan när biljetten bokas. Det gör det lättare att jämföra priserna mellan olika researrangörer.

Personuppgifter som betalningsmedel

Personuppgifter är värdefulla och det är därför kostnadsfria webbtjänster och appar samlar in dem. Enligt EU:s regler har man rätt att få veta hur personuppgifterna lagras och används. Man bör också få närmare uppgifter om avtalet, exempelvis. vilken typ av ”gratis” tjänst det handlar om, avtalets löptid och villkoren för att häva avtalet. Konsumenten bör också få information om ångerrätten.

Handel över gränser

EU:s konsumentskyddsregler ser till att den som köper varor och tjänster i EU får tydlig information om varan eller tjänsten, priset, frakt- och leveranskostnader och vilka rättigheter som gäller om något går fel. Företag som marknadsför, säljer eller levererar produkter måste ge korrekt information så att konsumenten kan fatta ett välgrundat beslut. Företaget måste redogöra för alla obligatoriska uppgifter på ett klart och begripligt sätt. På Your Europes webbplats kan alla läsa mer om finns mer information om vilka rättigheter och skyldigheter man har inom EU, både som konsument och som företag.

Till alla nyheter