Lär känna ECC Sveriges Stina Lundqvist

Nyhet: Publicerad 3 oktober 2022

Att vara ny, men ändå inte ny, det har Stina Lundqvist på ECC Sverige erfarenheter av. Efter 6 månader som juridisk rådgivare börjar hon ändå känna sig lite bekväm i kläderna när hon ska hjälpa konsumenter.

Men det här med att vara ny, men inte då? Jo, Stina arbetade på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument innan hon tog klivet in till att rådge även om gränsöverskridande frågor. Och här kan man fundera på skillnaderna mellan de båda tjänsterna som båda hjälper konsumenter. Och den största skillnaden skulle man kunna säga är att ECC nätverket kan medla direkt med ett företag som konsumenten har problem med, om företaget finns i ett annat EU-land vill säga. Stina har med sig massor av erfarenhet från serviceyrken och att utbilda unga vuxna i ekonomifrågor och konsumenträtt. Och det hon tycker är roligast är att få analysera ärenden. Ärenden som kommer in från systerkontoren runt om i EU, men också ärenden som kommer från de svenska konsumenterna. - Jag tycker att det absolut roligaste med mitt jobb är att få utreda vad som har hänt i ett ärende att verkligen finna den juridiska kärnfrågan och se problematiken i ett ärende, berättar Stina.

Flygfrågor dominerar fortfarande

Den mest återkommande frågan, även så här långt efter pandemin, är fortfarande flygfrågor. Många frågor handlar om reseförmedlare där många konsumenter fortfarande väntar på att få kompensation eller pengar tillbaka efter pandemin. - Många av mina kollegor inom ECC-nätverket tycker att reseförmedlare ska ta ett större ansvar än vad de gör idag, vi på det svenska kontoret lutar oss mycket mot den granskning av de största europeiska flygbolagen som CPC-nätverket (Consumer Protection Cooperation) genomfört, förklarar Stina. Granskningen resulterade bland annat i att flygbolagen har erbjudit återbetalning till två miljoner resenärer som tidigare, i strid mot reglerna, endast erbjudits kompensation genom tillgodohavanden. Av dessa har över 500 000 valt återbetalningsalternativet. Tillsynsinsatsen hade som syfte att ta reda på hur resebyråerna följer EU-rätten och därmed trygga konsumentskyddet på området.

Lika lag i alla länder

Ibland finns det saker som man skulle vilja ändra på eller förändra för att det ska bli bättre för konsumenter. Inom EU antogs ett nytt direktiv om konsumenträttigheter redan 2011, syftet var att åstadkomma ett konsumentskydd som ligger på en hög nivå och bidra till att den inre marknaden fungerar tillfredsställande. Direktivet innebär att konsumentens rättigheter inom vissa områden harmoniseras, alltså att samma regler ska gälla i alla EU-länder. Detta gör att det blir tydligt för en konsument vad som gäller om avtal träffas med en näringsidkare i ett annat EU-land. - Att vi har harmoniserade lagar inom EU är bra, som ett "lägsta skydd" för konsumenter inom gränsöverskridande handel, säger Stina. De lagar vi har är ganska generösa och är generellt sätt bra lagar, men det finns ju alltid saker som går att förtydligas eller utvecklas på olika sätt. Sen vill jag ju självklart att företagen ska följa lagen också. Det som dock kan göra arbetet svårt emellanåt är att alla länder inom EU gör egna tolkningar av lagar. Ibland gör det ärenden lättare, men ibland kan det bli svårare att nå fram till en lösning för konsumenten. Det kan också finnas olika sätt att arbeta med ett ärende på de olika kontoren. - Ibland tycker vi olika om hur ett ärende ska lösas, men det är också tjusningen med att jobba i ett stort nätverk. Vi får jobba tätt tillsammans med kollegor i andra länder, det gillar jag avslutar Stina.

Källa: Konsument Europa

Till alla nyheter