Lär känna ECC Sveriges Nils Sjöberg

Nyhet: Publicerad 13 maj 2022

Mitt i pandemin då började Nils Sjöberg som konsult på Konsumentverket och ECC Sverige. Hans jobb: hjälpa konsumenter med gränsöverskridande problem.

Det började som en konsulttjänst, som ledde till en praktikplats, ett sommarjobb och en vikarietjänst. Och nu har det blivit en tillsvidaretjänst– det är Nils långa väg på kort tid in på ECC Sverige.

Innan den långa korta vägen kände Nils inte till så mycket om vad man faktiskt jobbade med på ECC Sverige. - Jag visste ju så klart att det handlade om juridisk rådgivning och jag kände till Konsument Europa som ECC Sverige hette innan berättar Nils. Men att det kunde vara så komplext och ibland svårt var så klart svårt att veta innan.

Utbyta erfarenheter bäst

Konsumenträttslig rådgivning på EU-rättslig nivå. Det är vad Nils tycker är mest intressant med arbetet, att få utbyta erfarenheter med andra länder inom EU. På juristprogrammet får studenterna lära sig om EU-rätt, förordningar och direktiv, men inte hur de tillämpas i praktiken. - Det är intressant att se hur vi ska tolka och använda oss av lagarna, det är också det som jag tycker är mest spännande med jobbet att få lära känna jurister i andra länder och höra hur de tolkar EU-rätten, fortsätter Nils berätta. En stor del av jobbet på ECC Sverige handlar om att hjälpa konsumenter som på ett eller annat sätt hamnat i knipa. I många fall hjälper de juridiska rådgivarna till genom medling med företaget som konsumenten har problem med. Men för att kunna hjälpa konsumenten på bästa sätt krävs att all dokumentation finns på plats för att övertyga det felande företaget om deras ansvar. - Vi vet om att om konsumenten inte skickat med precis all dokumentation som finns i deras ärende så är det ofta svårt att nå framgång, förklarar Nils. Om det saknas viss dokumentation som kan styrka konsumentens krav, då är det svårt för oss att medla i ett ärende.

Krävande dokumentation

Något som också är utmanande för de juridiska handläggarna är att många gånger kommer det in dokumentation på andra språk från andra ECC kontor, och då handlar det inte bara om dokumentation på engelska. Det innebär att de handläggarna ibland måste lägga mycket tid på att bara förstå den dokumentation som kommer in. Många av de ärenden som kommer in handlar om det som kallas för dropshipping. Det är en affärsmodell som används av företag som säljer varor på nätet. Företaget saknar ett eget lager med varor och beställningen skickas därför vidare till en leverantör. Leverantören kan vara baserad utanför EU. - Just när det gäller dropshipping tror ofta konsumenten att företaget de beställt från är baserad inom EU och när det sedan visar sig att så är inte fallet är det svårt att reklamera eller skicka tillbaka en vara, berättar Nils. Ofta blir returerna kostsamma, men vi brukar ge rådet att man ska vända sig till sin bank och utnyttja det som kallas för kortreklamation.

Flygfrågor fortfarande dominerande

En annan vanlig fråga är fortfarande frågor kring inställda flyg med anledning av pandemin. Många konsumenter väntar på att få återbetalning och det kommer frågor om både flygförmedlare och flygbolag. - Om jag fick välja en superkraft så skulle det vara att förtydliga resebyråers och flygförmedlares insatser gentemot ansvaret för flygbolagen, skrattar Nils. Jag vill att det ska bli tydligt vilken information resebyråer ska ge och få en mer harmoniserad syn på saken inom EU.

Källa: Konsument Europa

Till alla nyheter