30 årsjubileum för den inre marknaden

Nyhet: Publicerad 9 mars 2023

EU:s inre marknad blåser ut 30 ljus under 2023. Under tre årtionden har den inre marknaden gjort vardagen enklare för konsumenter och företag, främjat sysselsättning och tillväxt och stärkt konsumenternas rättigheter och skydd.

ECC Nätverket, European Consumer Centres, är dedikerat till att se till att konsumenterna kan dra nytta av alla möjligheter som den inre marknaden har att erbjuda och tillsammans med Europeiska kommissionen firar vi 30-årsjubileum.

EU:s inre marknad

Den inre marknaden är en gränsöverskridande marknad inom Europeiska unionen med fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital.

"Den europeiska enigheten var en dröm för några få människor. Det blev ett hopp för många. I dag är det en nödvändighet för oss alla", sa Konrad Adenauer som var en av EU:s grundare, 1954.

Den europeiska inre marknaden gör det möjligt för varor, tjänster, människor och kapital att röra sig fritt inom EU. Det gäller för EU:s 27 medlemsstater och omfattar Island, Liechtenstein och Norge genom avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Schweiz har också delvis tillgång.

Drivkraft för tillväxt

Under de senaste tre årtiondena har den inre marknaden integrerat medlemsstaternas ekonomier och fungerat som en drivkraft för tillväxt och konkurrenskraft. Den stöder Europas ekonomiska och politiska makt på global nivå och har spelat en viktig roll i den ekonomiska utvecklingen i de nya medlemsstaterna. Dessutom hjälper den inre marknaden medlemsländerna att hitta gemensamma lösningar på dagens och morgondagens utmaningar, som att exempelvis skapa en grönare och mer digital ekonomi.

Konsumentskydd

De europeiska konsumenterna kan räkna med många av sina konsumenträttigheter tack vare den inre marknaden. Här är några av de saker som gett konsumenten skydd:

  • Rätten till reparation har gett konsumenterna som handlar inom EU en tvåårig reklamationsrätt där de har rätt att reparera eller byta ut defekta produkter utan kostnad. I Sverige har du alltid reklamationsrätt i tre år, och inom EU i minst två år.

  • Konsumenterna kan också räkna med Rapexsystemet för produktsäkerhet: ett system för snabbt informationsutbyte mellan medlemsstaterna och kommissionen som används när en produkt utgör ett allvarligt hot.

  • Dessutom är européer som reser till olika länder skyddade från stora telefonräkningar nu när dataroaming inte längre medför några extra kostnader.

European Consumer Centres Network

För att exporten inom EU ska fortsätta att öka är det viktigt att konsumenternas säkerhet och förtroendet för den inre marknaden utvecklas samtidigt.

ECC-nätverket är ett nätverk som är utformat för att sätta konsumenterna i centrum för EU:s konsumentpolitik. Nätverket ger konsumenterna kostnadsfri information och rådgivning om deras rättigheter och hjälper dem att lösa gränsöverskridande klagomål.

ECC-nätverket hjälper också till att identifiera eventuella utmaningar som EU-medborgare står inför när de handlar på hela den inre marknaden och ökar medvetenheten om sådana frågor hos EU:s beslutsfattare. På så sätt stöder ECC-nätverket en välfungerande europeisk inre marknad och hjälper konsumenterna att engagera sig i gränsöverskridande transaktioner ännu mer självsäkert.

Läs mer om EU:s jobb för den inre marknaden (engelska)

Till alla nyheter