10 miljoner euro tillbaka till konsumenter

Nyhet: Publicerad 9 maj 2023

Europadagen firas runt om i hela Europa idag. Europadagen firar undertecknandet av "Schumandeklarationen" som skedde den 9 maj 1950. Deklarationen var en ambitiös plan för att säkra långsiktig fred i efterkrigstidens Europa som anses vara början på det som nu är Europeiska unionen.

Inom ECC nätverket firas Europadagen på olika sätt. Om det kan du läsa mer här. Nätverket, som finansieras av Europeiska kommissionen och medlemsstaterna, kunde återvinna nästan tio miljoner euro till konsumenter runt om i Europa under förra året. Den verkliga ekonomiska nyttan är troligtvis ännu större. I många fall kunde ECC-nätverket bespara konsumenter från att behöva betala något överhuvudtaget. Under 2022 besvarade hela ECC-nätverket cirka 118 000 konsumentfrågor. Dessa innefattade allt från flygförseningar, dyra fritidshus, falska konsertbiljetter, inställda tåg och mycket mer. Målet för våra specialiserade jurister från 29 EU-länder, är att alltid hitta en utomrättslig lösning.

Källa: Konsument Europa

Till alla nyheter