Kontaktpunktsuppdrag

Konsument Europa ansvarar för olika kontaktpunktsuppdrag. Som kontaktpunkt ansvarar vi för att tillhandahålla information till utpekade målgrupper, men det finns andra aktörer som ansvarar för eller administrerar sakfrågan, ämnet eller plattformen.

Konsument Europa är kontaktpunkt för:

  • tjänstedirektivet mot konsumenter

  • geoblockering mot konsumenter

  • e-handel

  • ODR-plattformen.

Kontaktpunkt för tjänstedirektivet för konsumenter

Enligt tjänstedirektivet ska medlemsländerna underlätta för tjänsteleverantörerna och tjänstemottagarna att erbjuda och köpa tjänster över gränserna inom EU. Den fria rörligheten för tjänster på den inre marknaden ska säkerställas utan att ta avkall på tjänsternas kvalitet. Näringsidkare och konsumenter ska få all nödvändig information enligt tjänstedirektivet.

I Sverige finns två kontaktpunkter med olika målgrupper. Konsument Europa har uppdraget att informera konsumenter vid köp av tjänster från andra EU-länder. På kontaktpunkten verksamt.se samlar olika myndigheter information och e-tjänster för företag som vill starta och driva en verksamhet.

Om kontaktpunkt för tjänsteföretag på verksamt.se

Det finns nationella kontaktpunkter för tjänstedirektivet i alla EU-länder, Norge, Island, Liechtenstein och Storbritannien. De samarbetar i nätverket EUGO. Mer information och direktlänkar till alla kontaktpunkter finns på EU-kommissionens webbplats.

Kontaktpunkter på EU-kommissionens webbplats

Rätt att köpa tjänster från andra länder

Tjänstedirektivet tydliggör konsumenternas och företagens rätt att köpa tjänster från andra länder. Medlemsländerna får inte ställa krav som:

  • begränsar möjligheten att utnyttja tjänster från företag i andra länder

  • diskriminerar kunder på grund av nationalitet eller var de bor.

Konsument Europa ger information om vilka tjänster som omfattas av tjänstedirektivet och vilka som undantas. Vi svarar även på vilka rättigheter konsumenter har samt om det handlar om en diskriminering och om den kan vara rättfärdigat av objektiva grunder.

Om tjänstedirektivet på hallåkonsument.se

Hur ECC-nätverket jobbar med tjänstedirektivet

ECC-nätverket har tagit fram en rapport om restriktioner när det gäller köp av tjänster över gränserna. Rapporten analyserar konsumenternas klagomål från 2013–2015.

Do Invisible Borders Still Restrict Consumer Access to Services in the EU?

Kontaktpunkt för konsumenter om geoblockering

Geoblockering innebär att konsumenter hindras från att ta del av varor eller tjänster på grund av nationalitet eller var de bor. Förordning 2018/302 om omotiverad geoblockering förbjuder många typer av geoblockering inom EU. Exempel är blockering av webbsidor och diskriminering vid betalning. Klagomål till EU-kommissionen och myndigheter visar att konsumenter har problem med geoblockering. Företag har till exempel haft olika pris beroende på var konsumenten bor.

Som kontaktpunkt kan Konsument Europa svara på frågor om vad som kan anses som otillåten geoblockering.

ECC-nätverket har identifierat vilka problem konsumenter har med geoblockering. Detta är sammanställt i ett dokument med ett gemensamt ställningstagande från ECC-nätverket om förordningen om geoblockering.

Geo-blocking position paper

Kontaktpunkt för e-handel

Konsument Europa är utpekad kontaktpunkt för e-handel. Det innebär att vi förutom att informera konsumenter om sina rättigheter även informerar näringsidkare om konsumenternas rättigheter vid e-handel. Läs om handel inom EU och vårt samarbete inom ECC-nätverket för att även informera näringsidkare.

Handel inom EU

Kontaktpunkt för ODR (Online Dispute Resolution)

ODR-plattformen är ett verktyg där konsumenter och företagare kan lösa problem direkt eller enas om ett tvistlösningsorgan. Plattformen ger konsumenter och företagare en ingång för att pröva tvister som uppstått vid gränsöverskridande e-handel utanför domstol. Bakom verktyget står EU-kommissionen. Konsument Europa kan hjälpa både konsumenter och företag vid problem med plattformen samt ge information om konsumenträttigheter.

Om ODR-plattformen på Hallå konsuments webbplats

ODR-plattformen

Ta del av relevant EU-lagstiftning

Källa: Konsument Europa

Granskad: 23 januari 2024