Nationella samarbeten

Konsument Europa samarbetar med många olika aktörer i näringslivet och med olika myndigheter. Det sker både i tidsbegränsade projekt och för mer långsiktiga ändamål.

Nätverk mot piratkopiering  

Konsument Europa ingår i ett nätverk mot piratkopiering, tillsammans med myndigheterna Patent- och registreringsverket, Bolagsverket, Konsumentverket, Läkemedelsverket, Polisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten. Myndigheterna i nätverket har olika uppdrag. Därför har de olika utgångspunkter i frågan, vilket är en viktig förutsättning för arbetet. Varje myndighet svarar enbart för sitt eget uppdrag. Nätverket har ett kompetenshöjande syfte för myndigheterna som deltar.

Problemen med piratkopiering har vuxit i takt med att handeln med varor och tjänster blivit mer internationell. Handel över internet har bidragit men piratkopior finns även i den mer traditionella handeln. 

Frågan om piratkopior kan delas in i två huvudsakliga grupper av argument:

  • frågor om produktsäkerhet

  • frågor om skyddet av rättigheter för den som utvecklat och/eller producerar varan eller tjänsten.  

Mer om ECC-nätverkets gemensamma projekt om piratkopior

Pan-Nordic 

Konsument Europa ingår i en intressegrupp (Cross Stakeholder Group), där Pan-Nordic Card Association är sammankallande. Det är ett forum för att skapa gemensam förståelse, dela information och diskutera abonnemangsfällor. Gruppen har utvecklats till att även omfatta närbesläktade problem då konsumenter betalar med kort men hamnar i problem med säljaren.

Om Pan-Nordic (på engelska)

Europa Direkt

Konsument Europa har ett nära samarbete med Europa Direkt. Det är ett informationsnätverk som drivs av EU-kommissionen tillsammans med lokala och regionala aktörer. Syftet är att sprida information och kunskap till allmänheten om EU, medborgarnas rättigheter, lagstiftning, politik och bidrag.

Om Europa Direkt

Källa: Konsument Europa

Granskad: 18 januari 2024