This section is not available in English

If you want to read the latest news in English, please visit the website of the European Commission. Go to the European Commission's website

TikTok åtar sig att följa EU:s regler för att bättre skydda konsumenterna

Nyhet: Publicerad 4 september 2023

Den social plattformen TikTok har åtagit sig att anpassa sin praxis till EU:s regler om reklam och konsumentskydd efter dialoger med EU kommissionen.

Appen är extra populär bland unga. Enligt ”Svenskarna och internet 2021” använde 3 av 10 svenska barn i åldern 8–11 år TikTok varje dag. Bland barnen på mellan- och högstadiet använde majoriteten TikTok varje vecka. Barn är en extra skyddsvärd och utsatt konsumentgrupp. Därför är det speciellt viktigt att barnens konsumenträttigheter respekteras.

EU inledde dialogen med TikTok efter ett klagomål från den europeiska konsumentorganisationen BEUC. I februari 2021 slog BEUC larm om vissa problematiska metoder i TikTok som påstods bryta mot EU:s konsumentregler. BEUC hade till exempel funnit att den sociala medieplattformen misslyckades med att skydda barn från dold reklam och olämpligt innehåll.

Efter klagomålen inleddes en granskning av TikTok inom ramen för det europeiska konsumentskyddsnätverket (Consumer Protection Cooperation Network). EU-kommissionen har tillsammans med konsumentmyndigheten på Irland och Konsumentverket genomfört en granskning under det senaste året.

– Alla sociala medieplattformar är skyldiga att följa reglerna och se till att konsumenterna lätt kan identifiera kommersiellt innehåll, även när de marknadsförs av influencers, säger Didier Reynders, kommissionär med ansvar för rättsliga frågor.

Efter granskning och dialog har TikTok nu gjort vissa åtaganden som kommer att underlätta för konsumenterna.

  • TikTok har åtagit sig ett ta fram en tydligare reklammarkering som ska användas både för traditionella annonser och innehåll där influencers samarbetar med företag. Reklammarkeringen kommer att införas i september efter att ha testats av en oberoende part.

  • Det ska vara lika enkelt för användare att säga nej som ja till att TikTok samlar in data om dem för att bland annat kunna skicka personaliserad reklam. Det har tidigare varit svårt att tacka nej till detta.

  • De virtuella mynten som finns i TikTok kommer att få förbättrad prisinformation och det kommer att bli möjligt att ångra köp innan de virtuella mynten har använts.

EU-kommissionen kommer att fortsätta att följa TikTok för att se om bolaget lever upp till sina åtaganden och för att slutligt kunna bedöma om TikTok följer EU:s konsumentskyddsregelverk.

EU-kommissionen har publicerat ett pressmeddelande om ärendet som kan läsas på kommissionens webbplats.

Source: ECC Sweden

Till alla nyheter