This section is not available in English

If you want to read the latest news in English, please visit the website of the European Commission. Go to the European Commission's website

Stora kostnader kring flyg för konsumenter

Nyhet: Publicerad 28 juni 2024

Inställda eller försenade flyg kostar svenska konsumenter två miljarder kronor, årligen. Många konsumenter har också dålig koll på vilka rättigheter de har när flyget är inställt eller försenat.

Kostnaden för flygproblem visar att svenska konsumenter som har problem med flyg har kostnader för cirka tre tusen kronor per år.

Få vet om sina rättigheter

Siffrorna är tagna från den studie som Konsumentverket genomfört under våren, som visar på att misslyckade köp av varor och tjänster kostar samhället minst 40 miljarder kronor varje år. Samma studie visar dessutom att få känner till sina rättigheter och att de därför riskerar att gå miste om tusenlappar i ersättning. Studien som genomförts bygger på 8 000 fall av konsumentproblem som har samlats in under en fyraårsperiod. Det handlar till exempel om varor och tjänster som är bristfälliga, resor som ställs in och avtal som är svåra att säga upp Var tredje konsument har låg kunskap om vilka rättigheter man har och att många, en av fyra, väljer att inte göra något åt problemet visar studien.

Flygområdet ett vanligt problem

Henric Jonsson är juridisk rådgivare vid Konsument Europa. Han är bekant med bilden som målas upp i rapporten. – Konsumentproblem som är kopplade till flygresor är en av de vanligaste frågorna vi får, särskilt under sommarhalvåret när många är ute och reser. Jag märker också att många har väldigt dålig koll på vilka rättigheter de har när flyget blir inställt eller försenat.

Starkt konsumentskydd i flygpassagerarförordningen

Konsumenter har ett starkt skydd i EU:s flygpassagerarförordning. Förordningen säger bland annat att, om flyget blir inställt och det omfattas av EU-reglerna, har man rätt till ombokning eller återbetalning. Men i många fall kan man också ha rätt till ersättning. Att ett köp blir misslyckat kan ha flera orsaker. Förutom fel i varan eller tjänsten kan det bero på att konsumenten har gjort ett illa övervägt val, ibland på grund av bristande eller vilseledande information från företagets sida.

Ha koll på rättigheter

Många gånger skulle skadan också kunna undvikas om konsumenten haft bättre koll på sina rättigheter. Många konsumenter vet till exempel inte att Sverige har tre års reklamationsrätt på varor och tjänster och att vi med den kan kräva ersättning när köpet blir misslyckat.

Till alla nyheter