This section is not available in English

If you want to read the latest news in English, please visit the website of the European Commission. Go to the European Commission's website

Nytt EU-lärarmaterial ska hjälpa till att bekämpa desinformation

Nyhet: Publicerad 11 januari 2023

Att verka för digital kompetens och bekämpa desinformation i klassrum och skolor har aldrig varit så viktigt som dag. Både lärare och utbildare samt elever, oavsett nivå och typ av skola, har en alltmer komplicerad onlinemiljö att navigera i och det finns mer än någonsin att läsa, höra och se.

Med anledning av detta har Generaldirektoratet för utbildning, ungdom, idrott och kultur tagit fram riktlinjer till lärare och utbildare om hur man bekämpar desinformation och underlättar digital kompetens genom utbildning.

I riktlinjerna ges praktisk vägledning för lärare och utbildare, bland annat i form av tips, aktivitetsplaner, insikter i vissa ämnen samt notiser om vad man bör se upp med utifrån vad som fungerar när det gäller digital kompetens och digital utbildning. Riktlinjerna är ett centralt initiativ i Europeiska kommissionens handlingsplan för digital utbildning (2021–2027) och har tagits fram av en särskild expertgrupp från kommissionen. Syftet är att skapa en bredare förståelse av digital kompetens som erhålls genom utbildning, främja ansvarsfull och säker användning av digital teknik och öka allmänhetens medvetenhet och kunskaper om desinformation. I riktlinjerna erbjuds pedagogisk expertis om hur man kan stärka ungdomars förmåga till kritiskt tänkande och på så sätt öka deras motståndskraft i den digitala världen. Vidare beskrivs hur man skapar tillit i klassrummet och skapar en trygg miljö för elever och lärare att diskutera känsliga frågor. Riktlinjerna är avsedda för grundskole- och gymnasielärare, i olika ämnen och med olika erfarenhet och kunskaper på området. Riktlinjer till lärare och utbildare om hur man bekämpar desinformation och underlättar digital kompetens genom utbildning - Publications Office of the EU (europa.eu)

Source: ECC Sweden

Till alla nyheter