This section is not available in English

If you want to read the latest news in English, please visit the website of the European Commission. Go to the European Commission's website

Modeplattform ändrar miljöinformation efter EU:s ingripande

Nyhet: Publicerad 26 februari 2024

EU-koordinerad insats leder till att Zalando tar bort vilseledande miljöpåståenden

Zalando är en av Europas ledande webbutiker inom mode. CPC-nätverket, Consumer Protection Cooperation, har granskat hur de visar upp miljöpåståenden både på webbsidan och i appen. Efter dialogen mellan kommissionen och nationella konsumentmyndigheter har Zalando nu åtagit sig att ta bort vilseledande miljömärkningar och ikoner som visas bredvid produkter som erbjuds på plattformen. Från Sverige var Konsumentverket med och ledde den EU koordinerade insatsen.

Vilseledande för konsumenter

Under granskningen har det framkommit att Zalando använt flera vilseledande miljöpåståenden inklusive miljömärkningar som sattes i nära anslutning till produkterna. Det handlar bland annat om en hållbarhetsmärkning som de själva tagit fram. Påståenden som dessa kan vilseleda konsumenterna om produkternas miljöegenskaper. Efter granskningen kommer nu Zalando i stället att ge tydlig information om produkternas miljöfördelar, till exempel hur stor andel återvunnet material som används.

CPC-nätverket samordnas av EU

CPC-nätverket består av myndigheter som ansvarar för tillsynen av EU:s konsumentskyddslagstiftning. För att ta itu med gränsöverskridande frågor samordnas åtgärderna på EU-nivå. CPC-nätverket samordnas av Europeiska kommissionen. Insatsen mot Zalando inleddes i april 2022 och leddes av fyra myndigheter från Tyskland, Danmark, Norge och Sverige.

Läs mer om insatsen i EU kommissionens pressmeddelande

Mer information finns också på konsumentverket.se

Source: ECC Sweden

Till alla nyheter