This section is not available in English

If you want to read the latest news in English, please visit the website of the European Commission. Go to the European Commission's website

Lär känna ECC Sveriges Henric Jonsson

Nyhet: Publicerad 20 december 2022

I oktober tog Henric Jonsson klivet över den bildliga tröskeln in till att bli juridisk rådgivare vid ECC Sverige från att vara vägledare på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument.

Mycket är sig så klart likt, det är samma lokaler som tidigare och ECC Sverige ingår i samma avdelning som Hallå konsument, så kollegorna har inte heller förändrats. Men, uppgifterna har gått till att bli än mer fördjupande. Och det är något som Henric uppskattar.

- Tidigare fick jag hejda mig från att gräva för djupt i ett ärende som kom från konsument och det är tjusningen med att vara juridisk rådgivare på ECC Sverige, det är mitt jobb att leka detektiv, berättar Henric.

Bilfrågor komplexa

Den absolut vanligaste frågan till ECC är frågor om flyg och flygrättigheter. Men trots det har Henric fått frågor om helt andra saker.

- Själv har jag faktiskt hittills haft fler bilärenden än flyg, det har handlat om bland annat import och bilreservdelar och ofta är bilärenden svåra eftersom det många gånger är många parter inblandande, säger Henric. Innan den här intervjun fick Henric en fråga att tänka på, nämligen om det finns någon konsumentlag han skulle vilja, ändra, lägga till eller förbättra.

- Jag har tänkt lite på det där. Och den tydligaste ändringen jag skulle vilja göra är att lotterier borde omfattas av skriftlighetskravet. Många äldre som kontaktar Hallå konsument har tackat ja till lotterier och sedan fastnat i ett abonnemang, berättar Henric. Idag är lotterier är undantagna från skriftlighetskravet vid telefonförsäljning som andra aktörer som säljer saker över telefon måste förhålla sig till.

- Ett problem som finns med att lotterier inte har skriftlighetskrav är att många av bolagen som säljer lotterier ligger utomlands, det gör det svårt att nå dem och stoppa dem, förklarar Henric.

Starten på Hallå konsument

Att vägleda konsumenter började Henric med mitt under en brinnande pandemi. Och han anser sig lycklig som hann börja på Hallå konsument innan alla myndigheter fick i uppdrag av regeringen att skicka hem sin personal till att jobba hemifrån. - Som tur var så fanns det många kollegor på kontoret min första tid, jag fick mycket praktisk erfarenhet när mejlkön var lång, men många gånger var det samma sorts frågor som konsumenterna ställde vilket gjorde att svaren blev de samma, berättar Henric. In i sitt jobb som vägledare tog Henric med sig erfarenhet från handelsbranschen där han arbetat tidigare. Det gjorde att han vid starten redan var påläst om konsumenträtt. Dessutom har han studerat statsvetenskap och har ett stort intresse för internationella relationer.

Bra med internationellt intresse

Det finns även utmaningar i att vara juridisk rådgivare, du måste ha koll på EU-lagstiftning och olika tolkningar som andra länder gör. - Det är faktiskt det jag tycker är mest utmanande, att sätta sig in i andra länders lagstiftning och hur de tillämpar den, det är viktigt och svårt att ha koll på vad som gäller i andra länder, säger Henric. Några av kraven för att kunna arbeta som juridisk rådgivare är att man kan prata och skriva engelska då kontakten med de andra kontoren runt om i EU sker på engelska. Att ha ett intresse för internationella frågor bidrar också till att du kommer tycka att jobbet blir roligare. Och precis det är saker som Henric dragits till och därför till slut valt att söka sig till ECC Sveriges verksamhet. - Sen tycker jag att det är väldigt kul att få prata med andra människor och lära känna deras kulturer och perspektiv, och det får jag verkligen chansen att göra på ECC, avslutar Henric.

Source: ECC Sweden

Till alla nyheter