This section is not available in English

If you want to read the latest news in English, please visit the website of the European Commission. Go to the European Commission's website

Lär känna ECC Sveriges Annelie Fridell

Nyhet: Publicerad 10 december 2021

För att ta sig ända fram till tjänsten som rådgivare på ECC Sverige var Annelie Fridell tvungen att ta vägen via Södertälje. För en Malmötjej blev det en ganska lång omväg trots allt.

Anneli började sin nya tjänst som juridisk rådgivare 1 september 2021. Tiden innan hon landade på ECC Sverige arbetade hon som kommunvägledare. Tiden där gav en insikt och intresse för konsumentfrågor.

– I mitt arbete som kommunvägledare tyckte jag att det roligaste var just frågor som berörde konsumentlagstiftningen, så när jag såg att det fanns en tjänst ute för ECC Sverige så kändes det självklart att söka, berättar Annelie.

Gränsöverskridande rådgivning

Att arbeta med gränsöverskridande frågor innebär att den juridiska vägledaren får följa ett ärende från början till slut. Många av ärendena är medling av olika slag.

– Jag tycker att det är riktigt roligt att få jobba i en europeisk kontext. Att jobba med de andra länderna inom nätverket var något jag fick göra från start, det var bara att ta ett ärende och komma igång med kontakterna med andra länder, fortsätter Annelie berätta. Att ingå i Europeiska unionen har fler fördelar. Bland annat så finns det mycket gemensam EU-lagstiftning. Men ibland finns det även lagstiftning i de olika länderna som rådgivaren måste ha koll på.

– Det är intressant att se hur andra länder tolkar lagstiftning. Vi kan till exempel gå på ett beslut från ARN i ett visst ärende, men i ett annat land kan det finnas ett beslut som krockar med vårt och det kan vara utmanande att ha koll på allt sådant, säger Annelie.

Krävande dokumentation

Något som kan vara utmanande i arbetet, är att få konsumenten som vill ha hjälp att förstå hur mycket dokumentation som kan krävas i ett ärende. Konsumenten måste se till att ha alla papper och handlingar i sin förfrågan digitalt och tillgängligt för att kunna skicka in det till ECC Sverige. Det kan många gånger vara ganska mycket dokumentation som krävs och för konsumenten kan det vara svårt att få fram det som krävs.

– Vi vill ha all dokumentation för att kunna skicka det till våra systerkontor och ibland kan det vara svårt för konsumenten att förstå varför vi behöver allt vi efterfrågar, berättar Annelie.

Timeshare - ett återkommande problem

Nyligen fick Annelie även möjligheten att ta sitt första timeshare-ärende. Timeshare, eller tidsdelat boende som det även kallas, är en fråga som ofta historiskt satt konsumenter i klistret. Det kan vara svårt att ta sig ur ett avtal som många känt sig intvingade i.

– Det var ett komplext ärende och för att kunna hitta en lösning fick jag sätta mig in i EU-lagstiftningen som i det här fallet skyddar konsument på ett bra sätt. Det känns bra att ha den lagstiftningen att kunna luta sig mot och är en av fördelarna med ett EU-samarbete, säger Annelie avslutningsvis.

Source: ECC Sweden

Till alla nyheter