Problem med flyget?

När du drabbas av försenat, inställt eller överbokat flyg kan du ha rätt till hjälp från flygbolaget och ekonomisk kompensation.

Ta reda på dina rättigheter och räkna ut din ersättning med Flygkalkylatorn
Dölj lavinmeddelandet

Våra bilder och texter

Uppdaterad: 2016-02-04

Material från Konsument Europas webbplats får mångfaldigas och spridas såväl på papper som elektroniskt via webbplatser om du respekterar nedanstående. 
  • Webbplatsen innehåller en del upphovsrättsligt skyddat material, bilder och texter, som inte får användas för publicering i andra sammanhang. Kontakta webbredaktionen om du är osäker kring det material du vill använda.
  • Materialet får inte utan tillstånd mångfaldigas för att säljas. Kontakta webbredaktionen och berätta hur du vill använda materialet.
  • Ange källa och datum när materialet är hämtat. Webbplatsen uppdateras kontinuerligt.
  • Vid elektronisk vidareförmedling av material från Konsument Europa rekommenderar vi länkning till Konsument Europas webbplats. Då får läsaren eller besökaren alltid den senaste versionen.
  • Materialet får inte användas i sådana sammanhang att det kan missuppfattas, misstolkas eller skada Konsument Europa.

    Kontakta webbredaktionen om du har frågor kring hur du får använda materialet på Konsument Europas webbplats.