Våra bilder och texter

Uppdaterad: 2016-02-04

Material från Konsument Europas webbplats får mångfaldigas och spridas såväl på papper som elektroniskt via webbplatser om du respekterar nedanstående. 
  • Webbplatsen innehåller en del upphovsrättsligt skyddat material, bilder och texter, som inte får användas för publicering i andra sammanhang. Kontakta webbredaktionen om du är osäker kring det material du vill använda.
  • Materialet får inte utan tillstånd mångfaldigas för att säljas. Kontakta webbredaktionen och berätta hur du vill använda materialet.
  • Ange källa och datum när materialet är hämtat. Webbplatsen uppdateras kontinuerligt.
  • Vid elektronisk vidareförmedling av material från Konsument Europa rekommenderar vi länkning till Konsument Europas webbplats. Då får läsaren eller besökaren alltid den senaste versionen.
  • Materialet får inte användas i sådana sammanhang att det kan missuppfattas, misstolkas eller skada Konsument Europa.

    Kontakta webbredaktionen om du har frågor kring hur du får använda materialet på Konsument Europas webbplats.