Lyssna på innehållet

Uppdaterad: 2017-01-13

På den här sidan beskriver vi kortfattat vår funktion för att lyssna på innehållet på vår webbplats.

I sidhuvudet till vår webbplats finns en länk med texten lyssna och en högtalarsymbol. Klickar du på den aktiverar du vår funktion för att lyssna på webbplatsen. Spelarens inställningspalett öppnas på sidan och du kan starta uppläsning av hela eller delar av sidan.

Genom att klicka på kugghjulssymbolen i inställningspaletten så har du möjlighet att ställa in på vilket sätt texten ska läsas upp. Mer information om hur uppläsningstjänsten fungerar hittar du under frågetecknet i inställningspaletten.