Tillgänglighet

Uppdaterad: 2017-01-15

Vi vill att informationen på webbplatsen ska vara tillgänglig för så många användare som möjligt. Delar av informationen på webbplatsen finns därför framtagen i alternativa format och på engelska. 

I utvecklingen av webbplatsen har vi utgått från WCAG-riktlinjerna, Web Content Accessibility Guidelines 2.0, nivå AA. Riktlinjerna tar upp sådana saker som kontrast på text mot bakgrund, att design och navigation är konsekvent genomförd och att den bakomliggande koden är strukturellt korrekt. Läs mer om WCAG via länken intill sidan.

Via länkarna intill kan du läsa mer om hur vi på olika sätt arbetar redaktionellt med att tillgängliggöra informationen på webbplatsen.

Anpassa utseendet

Du kan anpassa utseendet på webbplatsen genom inställningar i din webbläsare. Intill sidan hittar du en länk till en artikel som förklarar hur du gör.

Information på andra språk

All vår information finns även på engelska.

Lyssna

På webbplatsen finns en funktion som gör det möjligt att lyssna på innehållet. Funktionen startas genom klick på Lyssna-symbolen. Du ser den även i toppen av den här sidan. Intill den här sidan hittar du en länk till mer information om vår lyssnafunktion.