Personuppgifter och kakor/cookies

Uppdaterad: 2016-02-08

Personuppgiftslagen (PuL)

I personuppgiftslagen (1998:204), PuL, finns bestämmelser om hur man får behandla personuppgifter och hur man informerar om detta. Med behandling av personuppgifter menas insamling, registrering, lagring, bearbetning, översändande, utlämnande, sammanställning eller samkörning av personuppgifter. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer och foto.

Personuppgiftsansvarig

Konsumentverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på webbplatserna www.konsumentverket.se, www.ungkonsument.se, www.portalen.konsumentverket.se och www.konsumenteuropa.se.

Ändamål med behandlingen

Konsument Europa behandlar dina personuppgifter bland annat när du:

  • beställer publikationer (kundregister)

  • anmäler dig till vår prenumerationstjänst för pressmeddelanden eller lediga tjänster

  • skriver till oss vi brev eller e-mail.

Offentlighetsprincipen

Konsument Europa är en del av Konsumentverket. Konsumentverket är en statlig myndighet som lyder under offentlighetsprincipen. Det innebär att den information du skickar till oss blir en allmän handling. Informationen kan på begäran lämnas ut, om inte uppgifternas beskaffenhet regleras av sekretesslagen.

Konsument Europa för inte dina uppgifter vidare i kommersiellt syfte och använder inte informationen för att spåra dig som besöker vår webbplats.

Rätt att begära information

Enligt PuL har Du rätt att en gång per kalenderår begära ut information om de personuppgifter som behandlas om Dig hos Konsument Europa. Begäran ska vara skriftligt undertecknad och sändas till Konsument Europa med post. E-post eller fax godtas inte.

Kakor (cookies)

På Konsument Europas webbplats används kakor. Det är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat sparar personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökarna gör på webbplatsen.

Det finns två olika sorters kakor på www.konsumenteuropa.se:

  • en sessionskaka som tillfälligt lagras i datorns minne under tiden en besökare är inne på webbsidan. Sessionskakan försvinner när du stänger webbläsaren.

  • en varaktig kaka som finns kvar på din dator tills den tas bort

Nästa gång du besöker vår webbplats vet servern att Du varit där tidigare och kan göra anpassningar till detta. Observera att en kaka bara skickas till den server som skapat den.

Du hittar mer information om vår användning av kakor i menyn till vänster. Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet på området, och har också mer information om cookies.

IP-nummer och domänadress

Konsument Europa gör besöksstatistik över bland annat:

  • antal besök

  • antal gånger enskilda sidor läses

  • vilka webbadresser besökarna kommer från och vilka sökmotorer och sökord som använts för att komma till oss

Detta ger oss en bild av vad som kan förbättras, förändras eller tas bort.

Vi kan även se namnet på din domän och värddator, till exempel universitetet.edu eller telia.com. Vi sparar IP-numret från den dator (server) du använder, vilken browser du använder och vilket operativsystem. Undantaget de sista siffrorna som anger geografisk plats vilka trunkeras (tas bort). Dessutom sparar vi uppgifter om datum och tid då du kom in på vår webbplats och varifrån du länkade dig. Denna information används av vårt webbstatistikverktyg Google Analytics och i den hanteringen lämnas uppgifterna ut till Google. Uppgifterna används endast för att förbättra vår webbplats och presentera innehållet bättre så att besökarna hittar rätt. Denna besöksstatistik innehåller inga uppgifter om eller kopplingar till födelsenummer, personnamn, e-postadress eller annan personlig information.