stäng

Frågor om coronasituationen

Med anledning av pandemin har vi samlat information om vad som gäller kring resor, evenemang och beställda varor på Hallå konsuments webbplats, som är Konsumentverkets upplysningstjänst. 

Konsumentinformation med anledning av coronapandemin på Hallå konsuments webbplats

Webbstatistik

Uppdaterad: 2016-02-04

Vi använder webbstatistikverktyget Google Analytics för att ta fram besöksstatistik från webbplatsen. Statistiken använder vi för att förbättra innehållet på webbplatsen. 

Syftet med vår användning av ett webbstatistikverktyg är att samla in underlag för att förbättra innehåll, struktur och navigation på webbplatsen för dig som användare.

Användningen av webbstatistikverktyget innebär behandling av personuppgifter i ett ostrukturerat material. En sådan behandling är tillåten så länge den inte kränker den som uppgifterna avser. För att avgöra om en behandling av personuppgifter är kränkande måste det göras en samlad bedömning av hur känsliga uppgifterna är, i vilket sammanhang de förekommer, för vilket syfte de behandlas, vilken spridning de har fått eller riskerar att få samt vad behandlingen kan leda till. Konsument Europa hänvisar till Datainspektionens bedömning och ser behandlingen av personuppgifter inom ramen för statistikverktyget Google Analytics som en tillåten behandling samt att insamlingen fyller ett berättigat ändamål.

De uppgifter som samlas in genom verktyget är besökarnas IP-nummer samt uppgift om vilka operativsystem, webbläsare och språkinställningar de har. Verktyget använder sig även av cookies och registrerar information om hur besökarna använder webbplatsen.

Den insamlade informationen vidarebefordras till Google Inc. och lagras på deras servrar i bland annat USA. Konsument Europa hänvisar till Datainspektionens bedömning och ser Google Inc som personuppgiftsbiträde. Konsument Europa är då personuppgiftsansvarig för insamlingen och Google Inc behandlar personuppgifter för Konsument Europas räkning. I de allmänna villkoren för Google Analytics har Google åtagit sig att inte koppla samman den insamlade informationen med annan information. Google Inc. har också anslutit sig till Safe Harbor som är en samling frivilliga regler om personlig integritet och dataskydd som har tagits fram och beslutats av USA:s handelsdepartement. Organisationer i USA kan anmäla till departementet att de ansluter sig till dessa regler. EU-kommissionen har bedömt att reglerna utgör en adekvat nivå för skyddet av personuppgifter vilket i sin tur innebär att överföringen av personuppgifter till sådana organisationer som anslutit sig till Safe Harbor har stöd i personuppgiftslagen.

Konsument Europa informerar på sin webbplats om insamlingen av uppgifterna och även om det tillägg som finns tillgängligt för vissa webbläsare för den som inte vill få sitt besök på webbplatsen registrerat.

Sammantaget anser Konsument Europa att dessa förutsättningar tillsammans med de övriga allmänna villkor som finns för Google Analytics gör att vår behandling av personuppgifter lever upp till de krav och bestämmelser som finns i personuppgiftslagen.