Om ECC-nätverket

Uppdaterad: 2019-11-04

Konsument Europa är en del av nätverket European Consumer Centres Network som har funnits i nuvarande form sedan 2005, och består av ECC-kontor i 30 länder – ett i varje EU-land samt Norge och Island. 

ECC-kontoren finansieras av EU-kommissionen och av nationella myndigheter. I Sverige delfinansieras Konsument Europa (ECC Sweden) av Konsumentverket.

Erbjuder kostnadsfri rådgivning

ECC-nätverket erbjuder kostnadsfri information och rådgivning till konsumenter vid gränsöverskridande handel inom EU (samt Norge och Island). Nätverket har ett nära samarbete och fungerar även som medlare mellan konsumenter och näringsidkare när problem uppstår vid gränsöverskridande handel. Det är alltid ECC-kontoret i det land där näringsidkaren har sitt säte som tar kontakt med näringsidkaren.

Arbetar med gemensamma projekt

ECC-nätverket arbetar med gemensamma projekt som till exempel rapporter om bland annat e-handel och flygpassagerares rättigheter.

Vilket kontor ska jag vända mig till?

Om du bor i Sverige och har problem med en näringsidkare i ett annat EU-land är du välkommen att vända dig till Konsument Europa. Om du bor i ett annat EU-land och har problem med en svensk näringsidkare är det ECC-kontoret i ditt land som du ska kontakta.

Nedan får du inblick i vad Konsument Europa gör och hur vi samarbetar i det europeiska nätverket. Filmen är på engelska med möjlighet till engelsk textning. 

Hitta ditt ECC-kontor här