Frågor om coronasituationen (Visa meddelande)

Nationellt samarbete

Uppdaterad: 2019-06-19

Konsument Europa samarbetar med många olika aktörer i näringslivet och myndigheter, i särskilda tidsbegränsade projekt eller för långsiktiga ändamål. Här lyfter vi fram ett av dessa samarbeten, Nätverket mot piratkopiering.

De statliga myndigheterna Patent- och registreringsverket, Bolagsverket, Konsumentverket/Konsument Europa, Läkemedelsverket, Polisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten har gemensamt enats om arbeta för att lyfta frågorna om piratkopiering.

Piratkopiering är ett problem som vuxit i takt med att handel med varor och tjänster internationaliserats. Handel över internet har bidragit men piratkopior förekommer även i den mer traditionella handeln. Frågan om piratkopior kan delas in i två huvudsakliga grupper av argument: dels frågor om produktsäkerhet, dels frågor om skyddet av rättigheter för den som utvecklat och/eller producerar varan eller tjänsten.

De deltagande myndigheterna har olika uppdrag och därmed olika utgångspunkter kring frågan, vilket är en viktig förutsättning för arbetet. Varje myndighet svarar därför enbart för sitt eget uppdrag. Nätverket har ett kompetenshöjande syfte för de delaktiga myndigheterna.

Kontaktperson på Konsument Europa:

Marija Borenius, tf. enhetschef, 054-19 41 98.