Jobba hos oss

Uppdaterad: 2016-04-29

Lediga tjänster annonserar vi alltid på myndighetens anslagstavla samt ofta även på rekryteringswebbplatser, i tidningar och via sociala medier. 

Är du intresserad av en ledig tjänst så söker du den via vårt e-rekryteringssystem. När vi mottagit din ansökan får du ett e-postmeddelande. Länk till vår e-rekrytering hittar du intill den här sidan, och där står det även om det finns någon ledig tjänst att söka.

Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem. När rekryteringsprocessen är avslutad fattar myndigheten ett anställningsbeslut som anslås på Konsumentverkets officiella anslagstavla i Karlstad. Inom staten finns möjlighet för sökande att överklaga anställningsbeslutet. Överklagan ska i så fall ha kommit till myndigheten inom tre veckor, annars vinner anställningsbeslutet laga kraft.

Du kan prenumerera via vårt e-rekryteringssystem och få e-postmeddelanden när vi publicerar lediga tjänster.