Jag har handlat av en privatperson

Uppdaterad: 2016-02-02

Om du köper en vara eller tjänst av en privatperson handlar det inte om ett konsumentförhållande, och då gäller inte konsumentlagstiftningen, vilket innebär att Konsument Europa inte kan hjälpa till i ditt ärende.

I första hand gäller det du har avtalat med säljaren. Har ni inte avtalat någonting, då gäller allmänna köprättsliga regler. Köper du en vara från en privatperson i ett annat land är det inte självklart att den svenska köplagen gäller.

Huvudregeln vid gränsöverskridande köp är enligt Romkonventionen att lagen i säljarens land är tillämplig på avtalet. Observera att det kan finnas undantag från detta. Uppstår det en tvist som inte kan lösas får man kontakta en jurist eller advokat för att få råd om hur man kan gå vidare. Det kan bli aktuellt att ta tvisten till domstol.

Tillbaka