Varan har inte levererats

Uppdaterad: 2016-02-02

Har du beställt en vara på distans ska varan levereras inom avtalad tid.

Om ni inte har kommit överens om leveranstid ska varan levereras senast inom 30 dagar räknat från den dag då du gjorde din beställning.

Har du inte fått varan i tid ska du uppmana näringsidkaren att leverera varan inom en rimlig tilläggstid. Om näringsidkaren inte levererar varan inom denna ytterligare tidsperiod, har du rätt att häva köpet. Häver du köpet ska näringsidkaren återbetala dina pengar utan onödigt dröjsmål.

Jag kräver leverans:

Vad händer efter att jag har skickat mitt brev?

Tillbaka