Jag har fått fel vara, eller varan är felaktig

Uppdaterad: 2016-02-02

En vara ska stämma överens med vad som avtalats. Du ska få den vara som du beställt och den ska också fungera. 
  • Du har i första hand rätt att kräva att varan repareras eller byts ut.
  • Reparation och utbyte ska ske inom rimlig tid och utan kostnad för dig.
  • Om reparation eller utbyte inte är aktuellt kan du ha rätt att kräva ett skäligt prisavdrag eller att häva köpet.

Läs mer i artikeln Reklamera en vara

Jag har fått en annan vara än den jag har beställt

Jag kräver att rätt vara levereras:

Jag har fått en vara som inte fungerar och kräver reparation

Jag kräver reparation:

Jag har fått en vara som inte fungerar och kräver att få varan utbytt

Jag kräver att få varan utbytt:

Reparation och utbyte är inte aktuellt

Jag kräver prisavdrag:

Säljaren har inte tillmötesgått mina krav

Jag häver köpet:

Vad händer efter att jag har skickat mitt brev?

Tillbaka