Jag har köpt en timeshare eller ett medlemskap i en semesterklubb

Uppdaterad: 2016-02-02

Du behöver, enligt lag, skicka ett skriftligt meddelande till bolaget om att du vill häva avtalet inom 14 kalenderdagar från det att avtalet signerades. 

Så länge meddelandet skickats innan ångerrätten löpt ut anses hävningen vara giltig. Kravet i lagen är att meddelandet skickas ”i något varaktigt medium” vilket gör att om bolaget har en e-postadress kan det räcka att skicka ett e-postmeddelande. Det är dock viktigt att du, oavsett vilket sätt du skickar meddelandet på, i efterhand kan styrka när du skickat det.

Om det har gått mer än 14 kalenderdagar finns det möjlighet att din ångerrätt fortfarande gäller. Det finns krav i lagen på att viss information måste lämnas till köparen vid försäljningen och har man inte fått den så förlängs ångerrätten.


Läs mer i artikeln Timeshare.

Jag vill ångra mig:

Vad händer efter att jag har skickat mitt brev?

Tillbaka