Jag har köpt en flygresa

Uppdaterad: 2016-02-02

Om ditt flyg blir försenat eller inställt, eller om du nekas ombordstigning har du vissa rättigheter enligt EU-förordning 261/2004.

Har du på grund av försenat eller inställt flyg fått merkostnader som inte täcks av ovan nämnda förordning kan du ha rätt till ersättning enligt Montrealkonventionen.

Om ditt bagage blir försenat, skadat eller förlorat har du under vissa förutsättningar rätt till kompensation enligt Montrealkonventionen.

Läs mer i artikeln Resa med flyg

Använd gärna reklamationsblanketten som EU-kommissionen har tagit fram, se länk intill den här sidan.

Vad händer efter att jag har skickat mitt brev?

Tillbaka