Jag har köpt en tjänst

Uppdaterad: 2016-02-02

Vilken typ av tjänst gäller ditt problem?

Gäller det en annan tjänst än de som nämnts ovan - kontakta Konsument Europa.

Tillbaka