Jag har handlat av en näringsidkare

Uppdaterad: 2016-02-02

Om du som privatperson handlar av en näringsidkare inom EU, Norge eller Island är det ett konsumentförhållande och då gäller EU:s konsumentskyddande regler.

Råd och information som du får i denna guide utgår ifrån detta regelverk.

Vad har du handlat?

Tillbaka