Vad händer efter att jag har skickat mitt brev?

Uppdaterad: 2016-02-09

I brevet har du skrivit att du förväntar dig ett svar inom en viss tid. 

Om du har satt en rimlig tid (tiden som vi föreslår i brevmallen anses generellt som rimlig) för näringsidkaren att svara kan du gå vidare i ditt ärende efter att den utsatta tiden har gått ut och säljaren fortfarande inte har svarat.

Om du får ett svar från näringsidkaren som du inte är nöjd med:

  1. Om du anser att det finns förhandlingsutrymme kan du kontakta näringsidkaren igen och förhandla.
  2. Kontakta Konsument Europa för vidare rådgivning, se ”Kostnadsfri rådgivning” intill den här sidan.
  3. Har näringsidkaren marknadsfört sig särskilt mot Sverige, till exempel genom annons eller en svensk Internetsida, kan du anmäla ärendet till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. ARN kommer bara att handlägga ärendet om näringsidkaren har tillräcklig anknytning till Sverige. Länk till ARN:s webbplats hittar du intill den här sidan.

Om du inte får ett svar på brevet:

  1. Kontakta Konsument Europa för vidare rådgivning, se ”Kostnadsfri rådgivning” intill den här sidan.
  2. Har näringsidkaren marknadsfört sig särskilt mot Sverige, till exempel genom annons eller en svensk Internetsida, kan du anmäla ärendet till Allmänna reklamationsnämnden, (ARN). ARN kommer bara att handlägga ärendet om de bedömer att näringsidkaren har tillräcklig anknytning till Sverige.