Vad händer efter att jag anmält?

Uppdaterad: 2016-04-29

När du har skickat in ärendet registreras det i vårt ärendehanteringssystem och du blir tilldelad en handläggare.

Handläggaren kommer att gå igenom ditt ärende och kommer sedan att ta kontakt med dig. Du blir då tilldelad ett ärendenummer som du ska spara för vidare kontakt med oss.

Ärendet kan komma att delas med ECC-kontoret i det land där säljaren finns

Om vi bedömer att säljaren inte har följt gällande lagstiftning vad gäller dina rättigheter som konsument, kan ärendet delas med ECC-kontoret i det land där säljaren finns. De kommer då att ta kontakt med säljaren åt dig och informera om vad du har rätt till enligt lag.

Ärenden behandlas i turordning

Vi får in många ärenden varje dag, och ärendena behandlas i turordning. Är ditt ärende akut (till exempel vid en tidsfrist) är det bättre att du ringer oss på vår telefontid. Vi behöver få in all dokumentation i ditt ärende inom 4 veckor, annars stängs det.

Vi kan inte tvinga en säljare till någonting

Vårt nätverk kan inte tvinga en säljare till någonting utan vi kan enbart medla mellan dig och säljaren samt informera om skyldigheter och rättigheter. Om säljaren vägrar att samarbeta försöker vi hitta ett tvistlösningsorgan som du kan vända dig till.

Bor du i ett annat EU-land, Norge eller Island, och har problem med en svensk säljare? 

Då ska du kontakta ECC-kontoret i det land du bor.