Tvistlösning efter brexit

Uppdaterad: 2019-03-27

Tvistlösning innebär att du som är i tvist med ett företag kan använda dig av andra tvistlösningar än att gå till domstol. ECC-kontoren, dit Konsument Europa hör, kan hjälpa konsumenter vid gränsöverskridande ärenden inom EU, Norge och Island. Efter brexit kan de möjligheterna med Storbritannien upphöra.

EU-kommissionen tillhandahåller en onlinebaserad tvistlösningsplattform som du kan använda för tvister med företag inom EU, Norge, Island och Lichtenstein.

Storbritanniens ECC-kontor, det vill säga deras motsvarighet till Konsument Europa, kommer inte längre vara en del av ECC-nätverket om det blir en avtalslös brexit. Det innebär att ECC-nätverkets tvistlösningsmöjligheter med Storbritannien försvinner och att alla pågående ärenden stängs i ärendehanteringssystemet som EU-kommissionen tillhandahåller.

Onlinetvistlösningsplattformen

Om det inte finns något utträdesavtal får Storbritanniens utträde följande konsekvenser för tvistlösningswebbplatsen efter brexit:

  • Konsumenter i EU, Norge, Island eller Liechtenstein kommer inte att kunna använda tvistlösningswebbplatsen för att klaga på en brittisk näringsidkare eller skicka ärendet till ett brittiskt tvistlösningsorgan. 
  • De godkända brittiska tvistläsningsorganen (ADR-instanser) kommer i allmänhet att fortsätta efter Brexit. Det är emellertid fortfarande oklart om en konsument i ett EU-land kommer att kunna gå till tvistlösningsorganet med sitt klagomål. Det är EU-regler som säkerställer att du har den möjligheten och den brittiska regeringen kommer att avgöra om det fortfarande ska gälla.
  • Konsumenter i Storbritannien kommer inte att kunna skicka in nya klagomål via tvistlösningswebbplatsen. De kommer inte heller att kunna hantera eventuella pågående ärenden, inte skicka dem till ett tvistlösningsorgan, inte kontakta en brittisk rådgivare eller få ett resultat. 
  • Näringsidkare i Storbritannien kommer inte att få tillgång till sin startsida och näringsidkare i EU, Norge, Island eller Liechtenstein kommer inte att kunna hantera eventuella ärenden som gäller brittiska konsumenter eller föreslå brittiska tvistlösningsorgan.
  • Alla användare kan exportera eventuella uppgifter om tvister som rör brittiska konsumenter eller näringsidkare från sin startsida före brexit. 
  • Inga användare kommer att kunna kontakta den brittiska rådgivaren efter brexit.

Läs mer om EU:s onlinetvistlösningsplattform

Frågor och svar från Europeiska kommissionen om brexit (pdf)