stäng

Frågor om coronasituationen

Med anledning av pandemin har vi samlat information om vad som gäller kring resor, evenemang och beställda varor på Hallå konsuments webbplats, som är Konsumentverkets upplysningstjänst. 

Konsumentinformation med anledning av coronapandemin på Hallå konsuments webbplats

Alternativ tvistlösning

Uppdaterad: 2019-07-05

Om du är i en tvist med ett företag och vill hitta ett billigare och enklare alternativ än att gå till domstol finns det alternativa tvistlösningsorgan som du kan vända dig till.

Tvistlösning utanför domstol fungerar på olika sätt i de olika EU-länderna. I vissa länder finns det till exempel organ som bara gäller för vissa områden, till exempel finansiella tjänster eller byggtjänster.

Läs mer om alternativa tvistlösningsorgan inom EU

Allmänna reklamationsnämnden, ARN

I Sverige kan du vända dig till ARN, som är en statlig myndighet som prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Prövningen är kostnadsfri och inleds genom en anmälan från en konsument. Nämndens beslut är inte bindande för parterna utan är en rekommendation om hur tvisten ska lösas.

Läs mer om ARN

Tvistlösning online

EU-kommissionen erbjuder en online-plattform som ska hjälpa konsumenter och näringsidkare att lösa gränsöverskridande tvister. Läs mer om ODR-plattformen i artikeln Tvistlösning online.