Alternativ tvistlösning

Uppdaterad: 2016-04-18

Om du är i en tvist med ett företag och vill hitta ett billigare och enklare alternativ än att gå till domstol finns det alternativa tvistlösningsorgan som du kan vända dig till.

Bild på människor i kostym som har möte

Tvistlösning utanför domstol fungerar på olika sätt i de olika EU-länderna. I vissa länder finns det till exempel organ som bara gäller för vissa områden, (till exempel finansiella tjänster eller byggtjänster). Via länken intill hittar du alternativa tvistlösningsorgan inom EU.

ARN (Allmänna reklamationsnämnden)

I Sverige kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, (ARN), som är en statlig myndighet som prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Prövningen är kostnadsfri och inleds genom en anmälan från en konsument. Nämndens beslut är inte bindande för parterna utan är en rekommendation om hur tvisten ska lösas.

Läs mer om ARN via länken intill den här sidan.

Tvistlösning online

EU-kommissionen har lanserat en ny online-plattform (ODR-plattform) som ska hjälpa konsumenter och näringsidkare att lösa gränsöverskridande tvister. Läs mer om ODR-plattformen i artikeln Tvistlösning online.