stäng

Frågor kring coronaviruset

Samlad information om vad som gäller kring resor, beställda varor och evenemang finns på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument webbplats. Konsument Europa är en del av Hallå konsument. 

Konsumentinformation med anledning av coronaviruset på Hallå konsuments webbplats

Olika typer av semesterboenden

Uppdaterad: 2019-07-05

Konsument Europas erfarenhet är att de flesta svenska konsumenter som sedan tidigare har en så kallad andelslägenhet, eller som idag går med i olika typer av medlemsklubbar för liknande produkter, gör det i antingen Spanien eller Grekland.

Flest klagomål eller förfrågningar har Konsument Europa tagit emot gällande avtal som tecknats i Spanien eller med ett spanskt företag. EU har sedan ett tjugotal år tillbaka ställt upp tvingande minimiregler för att stärka konsumenternas position, och de reglerna har även förstärkts och utvidgats under årens lopp.

Hur gör jag om jag vill ångra mitt avtal?

 • Skicka, inom 14 kalenderdagar från det att avtalet signerades, ett skriftligt meddelande till bolaget om att du vill häva avtalet. 
 • Så länge meddelandet skickats innan ångerrätten löpt ut är hävningen giltig. 
 • Spara hävningsbrevet. Det är viktigt att du, i efterhand, kan styrka att du har skickat det. 

Säljs med mycket aggressiva försäljningsmetoder

Produkterna säljs ofta på semesterorter med mycket aggressiva försäljningsmetoder. Det vanligaste scenariot är att du blir stoppad på stranden av en säljare som frågar om du vill skrapa en lott. Lotten är gratis och ger vinst varje gång. Men för att få ut din vinst måste du följa med till en hotellanläggning där du får en visning, något att äta och dricka samt information om produkten. Efter flera timmars kraftfull och manipulativ övertalning får du ett förslag på att köpa exempelvis ett tidsdelat boende eller ett medlemskap i en semesterklubb. Erbjudandet du får är ofta mycket svårt att motstå.

Tidsdelat boende eller medlemskap i en långfristig semesterklubbar får inte marknadsföras som en investering. Ofta använder säljaren trots det ordet ”investering” för att locka dig att köpa.

Vilka kontrakt innefattas?

I lagtexten gör man skillnad på två olika typer av avtal, tidsdelat boende och långfristig semesterprodukt. Båda typerna omfattas av samma regler och har i princip samma skydd för konsumenterna.

Exempel på vad en säljare kan kalla avtal som omfattas av reglerna är avtal om timeshare, andelslägenhet, tidsdelat boende, långfristig semesterprodukt, poängklubb, semesterklubb, reseklubb med mera.

Vår erfarenhet är att bolagen vanligen försöker se till att avtalet de erbjuder dig inte ska omfattas av direktivets regler och den nationella lagstiftningen. Du kommer med största sannolikhet att, efter att kontraktet är påskrivet, informeras om att du inte har någon ångerrätt och att direktivet inte är aktuellt för just den här typen av avtal.

Är du osäker bör du kontakta Konsument Europa för att konstatera om ditt avtal täcks av direktivet. I Grekland, Portugal och Spanien, de länder där flest svenska konsumenter tecknar sådana avtal, gäller reglerna i direktivet.

Dina rättigheter

Om ditt avtal omfattas av direktivet har du som konsument vissa rättigheter som inte kan avtalas bort:

Ångerrätt

Du har, som konsument, alltid minst 14 kalenderdagars ångerrätt på avtalet. Du behöver inte ange några särskilda skäl för att frångå avtalet. Ångerrätten räknas från den dag avtalet signerades.

Brevmall för att häva avtalet

Handpenning

Det är förbjudet för bolaget att ta ut en handpenning under ångerrättsperioden.

Avbetalningsplan (gäller inte alla avtal)

Vid köp av så kallad ”långfristig semesterprodukt” ska betalning erläggas enligt en avbetalningsplan. Alla andra upplägg än det är förbjudna. Efter den första avbetalningen har konsumenten rätt att frånträda avtalet utan någon straffavgift genom att underrätta bolaget inom 14 kalenderdagar efter att begäran om nästa delbetalning mottagits.

Har du inte fått information och signerat en separat avtalsdel rörande din ångerrätt och förbudet mot handpenning förlängs ångerrätten till 1 år och 14 dagar från att avtalet ingåtts.

Information

Du ska, i god tid innan avtalet skrivs på, få följande information av bolaget:

Tidsdelat boende:
 • Information om bolaget (namn, adress och bolagsform)
 • Beskrivning av produkten avtalet gäller
 • Avtalets giltighetstid (och när du har tillgång till produkten)
 • Priset för förvärvet av produkten (plus sammanfattning av ytterligare obligatoriska kostnader som följer av avtalet (ex. årsavgifter, lokala skatter andra återkommande avgifter etc.)
 • Sammanfattning av de tjänster (ex. el, vatten, underhåll sophämtning etc.), anläggningar (ex. bastu etc.)konsumenten har tillgång till och om de ingår i ovan sagda kostnader
 • Är det möjligt att delta i ett s.k. ”bytessystem” för att genom byte få tillfällig tillgång till t.ex. andra anläggningar eller lägenheter. I sådant fall, vad heter systemet? Uppgifter om ev. kostnader för sådant byte
 • Har bolaget tecknat en eller flera uppförandekoder?

Detta ska vara en separat del av avtalet om tidsdelat boende

 • Information om ångerrätten på 14 kalenderdagar
 • Information om förbud mot handpenning från konsumenten under ångerrättsperioden
 • Konsumenten ska inte stå för andra kostnader eller ha andra skyldigheter än dem som anges i avtalet

Detta ska vara ytterligare en separat del av avtalet om tidsdelat boende

 • Ev. information om var viss ytterligare information finns tillgänglig (om den inte finns i avtalet):
 • Information om förvärvade rättigheter
 • Information om egendomarna
 • Tilläggskrav för boende under uppförande

Långfristig semesterprodukt:

 • Information om bolaget (namn, adress och bolagsform)
 • Rättighetens exakta karaktär och innehåll
 • Avtalets giltighetstid (och när du kan börja nyttja rättigheten)
 • Priset för förvärvet av rättigheten (inklusive eventuella återkommande kostnader konsumenten kan förvänta sig genom sin rätt att få tillgång till produkter eller tjänster som har samband med rättigheten)
 • Avbetalningsplan med lika stora årliga delbetalningar av detta pris under avtalets löptid, med förfallodatum (observera att detta belopp kan anpassas efter första året)
 • Sammanfattning av ytterligare obligatoriska kostnader som följer av avtalet
 • En sammanfattning av de huvudsakliga tjänster som konsumenten har tillgång till och om dessa ingår i ovan angivna kostnader
 • Har bolaget tecknat en eller flera uppförandekoder?

Detta ska vara en separat del av avtalet om långfristig semesterprodukt

 • Information om ångerrätten på 14 kalenderdagar
 • Information om förbud mot handpenning från konsumenten under ångerrättsperioden
 • Konsumenten ska inte stå för andra kostnader eller ha andra skyldigheter än dem som anges i avtalet

Detta ska vara ytterligare en separat del av avtalet om långfristig semesterprodukt

 • Ev. information om var viss ytterligare information finns tillgänglig (om den inte finns i avtalet):
 • Information om förvärvade rättigheten
 • Information om frånträdande av avtalet
 • Ytterligare information (ex. språkkrav vid kommunikation mellan bolaget och konsumenten, uppgift om ev. möjlighet till alternativ tvistelösning etc)

Har du inte fått denna information tillgänglig förlängs din ångerrätt till 3 månader och 14 dagar från att avtalet ingåtts.

Branschorganisationer

 • Resort Development Organisation (RDO) är en branschorganisation, framförallt för timeshare-bolag och konsumenter inom Europa. RDO har samarbeten med flera seriösa aktörer på timeshare-marknaden och jobbar även aktivt för att förebygga och stoppa oseriös aktivitet.