Frågor kring coronaviruset (Visa meddelande)

Andrahandsförsäljning av timeshare

Uppdaterad: 2019-07-05

Om du vill sälja din timeshare-andel måste du vara medveten om att andrahandsmarknaden är mycket dålig. Även om du anlitar ett seriöst företag är det inte säkert att försäljningen lyckas. 

Vår erfarenhet är att högst två av tio får sin andel såld. Och de som lyckas sälja får sällan tillbaka det de en gång betalade. Ett realistiskt pris är många gånger inte högre än 40–50 procent av ursprungspriset.

Att anlita en mäklare

Det finns en hel del oseriösa företag inom timeshare-branschen och risken för att råka ut för en oseriös mäklare är relativt stor. Om du vill sälja din andel kan du anlita ett företag som är medlem i branschorganisationen Resort Development Organisation, RDO. Att anlita återförsäljare inom denna organisation innebär dock ingen garanti för att din andel verkligen blir såld. Riskerna med att anlita återförsäljare inom dessa organisationer bedöms dock vara mindre jämfört med helt fristående återförsäljare.

När du anlitar en återförsäljare ska du begära information om de tar betalt i förskott för att marknadsföra din andel. Denna och annan viktig information bör du få skriftligt.

Det är du som bestämmer priset för andelen. Det är förstås svårt att bedöma vad som är ett realistiskt pris och det bör därför diskuteras med återförsäljaren.

Undersök om avtalet är giltigt

Om Ditt avtal inte innehåller någon bestämmelse om avtalets längd, kan det ha varit ogiltigt från början.

Spansk domstol har konstaterat att ett timeshare-avtal som inte innehåller någon definition på avtalets längd är att anse som ogiltigt. Om avtalet däremot har en klausul som säger att avtalet pågår ”tills vidare” så räcker detta för att avtalet kan anses som giltigt.

Avtal som löper på obestämd tid och som automatiskt överlåts bör, enligt spansk praxis och doktrin, kunna sägas upp utifrån vissa förutsättningar:

  1. Avtalet sägs upp för att undvika ”dåliga affärsmetoder och ett oskäligt kontrakt”.
  2. Avtalets har, upp till datumet för hävningen, följts av parterna, det vill säga att exempelvis avgifter betalats korrekt.

Om inte båda ovanstående kriterierna uppfyllts kan uppsägning oftast ske ändå, men med den följden att den part som inte uppfyllt avtalet blir ersättningsskyldig till motparten för kostnaderna att uppfylla avtalet.

Undersök möjligheten att lämna tillbaka andelen

Om det visar sig omöjligt att få andelen såld kan du som en sista utväg be hotellet eller semesteranläggningen att ta tillbaka din andel. Anläggningen är inte tvungen att gå med på detta men vissa anläggningar kan vara intresserade. Då kan du inte räkna med att få tillbaka några pengar, men om du inte längre kan utnyttja andelen och kanske har försökt att sälja den under en längre tid utan att ha lyckats slipper du i alla falla betala årsavgiften i fortsättningen.

Om du vill lämna tillbaka din andel ska du skriva till anläggningen och framföra ditt önskemål. Går anläggningen med på det så be om en skriftlig bekräftelse.

Oseriösa företag

I kretsen kring timeshare-företag, semesterklubbar och rese- och poängklubbar finns i dag olika återförsäljare som kontaktar konsumenter i syfte att bedra dem. Återförsäljarna hävdar att de vill hjälpa konsumenten att sälja timeshare-lägenheten eller medlemskapet i en klubb på andrahandsmarknaden.

Konsument Europa har dock sett att det sällan blir någon försäljning. Det är många konsumenter som luras betala påstådda administrativa avgifter, skatter eller arvoden - men någon försäljning sker inte.

Det finns även så kallade rättshjälpsföretag som kontaktar konsumenter som redan blivit lurade av återförsäljare. Rättshjälpsföretagen påstår att du kan hjälpa konsumenten vinna tillbaka pengar genom en domstolsprocess.

Dessa företag ringer upp dig och erbjuder sig att hjälpa dig att få tillbaka den betalade avgiften genom att stämma återförsäljningsföretaget. Företaget hävdar kanske att de har fått ditt telefonnummer från en lokal myndighet, att det pågår en polisutredning, att återförsäljningsföretagets pengar har blivit frysta eller att en rättegång ska äga rum om några dagar. De vill att du betalar en avgift på minst 300 euro (cirka 2 800 kronor) för att få hjälp. Betala inte.

Bloggen Mindtimeshare publicerar månadsvis en lista på företag som de vet sysslar med den här typen av verksamhet.

Råd från Konsument Europa

Akta dig för företag som självmant ringer upp dig och påstår att de har en köpare till just din andel. De vill ofta att du ska betala en avgift på minst 10 000 kronor. Vissa företag säger att du måste betala skatt eller en lagfartsavgift som ska betalas i förskott. De påstår att lagen kräver det. Sen ska köpet vara klart. Enligt vår erfarenhet rör det sig om bedragare som vill lura dig på pengar.