stäng

Frågor om coronasituationen

Med anledning av pandemin har vi samlat information om vad som gäller kring resor, evenemang och beställda varor på Hallå konsuments webbplats, som är Konsumentverkets upplysningstjänst. 

Konsumentinformation med anledning av coronapandemin på Hallå konsuments webbplats

Skadat bagage

Uppdaterad: 2020-02-26

Om bagaget du checkat in skadas under flygresan kan du ha rätt till ersättning. Kom ihåg att alltid anmäla det skadade bagaget direkt i ankomsthallen på flygplatsen.

Flygbolaget ansvarar för allt incheckat bagage som är tillåtet att ta med. Om du upptäcker att ditt incheckade bagage skadats under din flygresa bör du anmäla detta direkt i ankomsthallen.

Om du lämnar flygplatsen för att komma tillbaka senare för att göra en anmälan kan det vara svårare att bevisa att väskan du reste med gick sönder under flygresan.

Flygbolaget kan som högst betala ut 1 288 SDR (särskilda dragningsrätter) per passagerare. Det motsvarar ungefär 17 100 kronor. SDR, är en reservvaluta som används vid internationell handel och som kan beskrivas som en korg av större valutor. 

Se aktuellt värde för SDR på Riksbankens webbplats 

Flygbolaget behöver inte ersätta dig om bagaget skadats på grund av bagagets egenskaper, eller om bagaget hade ett fel eller en svaghet som gjorde att det skadades.

Så här gör du om ditt bagage blir skadat

  • Anmäl skadan direkt i ankomsthallen. Du får då en så kallad PIR-rapport (Property Irregularity Report). Spara all dokumentation som du får när du anmäler.
  • Reklamera skadan senast 7 dagar efter att du tagit emot ditt bagage. Du kan skicka ett brev eller ett e-postmeddelande till flygbolaget, eller reklamera direkt på flygbolagets webbplats. Bifoga all nödvändig dokumentation (kopia av PIR-rapporten, bild på den skadade väskan, biljetter, kvitton med mera). Spara en kopia på reklamationen och det du skickar.

Svarar inte flygbolaget? Eller har du fått ett svar du inte är nöjd med? Då kan du kontakta Konsument Europa. Vi kan hjälpa till i ärenden där flygbolaget finns i ett annat EU-land, Norge eller Island.

Meddela värdefullt bagage till flygbolaget

Om ditt bagage är värt mer än 1 288 SDR bör du meddela detta till flygbolaget när du checkar in bagaget. Du får då göra en så kallad ”särskild förklaring” som kan ge dig högre ersättning om ditt bagage blir skadat. Då gäller i stället det belopp som du meddelar flygbolaget.

Kom ihåg att bolaget har rätt att ta ut en avgift av dig när du gör en ”särskild förklaring”. Du kan aldrig få högre ersättning än vad ditt bagage är värt.

Flygbolagets villkor kan göra att du inte får ersättning för värdefulla saker

Flygbolaget kan ha villkor som förbjuder dig att packa ner vissa saker, till exempel värdehandlingar, nycklar, affärsdokument, viss elektronik och värdesaker. Om du trots det packar ned sådana saker i ditt incheckade bagage kan du inte räkna med att få ersättning för dem om de skadas.

Kolla din försäkring

Eventuellt kan du få ersättning för det skadade bagaget via reseskyddet i din hemförsäkring eller reseförsäkring. Kolla med ditt försäkringsbolag vad som gäller för dig.

Du kan också ha en extra reseförsäkring om du har betalat resan med ditt bank- eller kreditkort där det kan finnas möjlighet till ersättning.

Läs mer om reseförsäkringar på Konsumenternas försäkringsbyrå.