stäng

Frågor om coronasituationen

Med anledning av pandemin har vi samlat information om vad som gäller kring resor, evenemang och beställda varor på Hallå konsuments webbplats, som är Konsumentverkets upplysningstjänst. 

Konsumentinformation med anledning av coronapandemin på Hallå konsuments webbplats

Nekad ombordstigning

Uppdaterad: 2019-07-05

Flygbolag har rätt att neka flygpassagerare att gå ombord, till exempel på grund av överbokning. Men du har alltid rätt till assistans och service från flygbolaget om du nekas ombordstigning. EU:s regler kan även ge dig rätt till ekonomisk ersättning.

Inom EU finns regler för vad flygpassagerare har rätt till vid nekad ombordstigning. Dessa regler omfattar:

 • flygningar till och från flygplatser inom EU
 • även flygningar från flygplats utanför EU till flygplats inom EU om flygbolaget är ett EU-flygbolag.

Räkna ut din rätt till ersättning vid nekad ombordstigning

Med Konsument Europas tjänst flygkalkylatorn kan du ta reda på vilka rättigheter du har när du drabbas av nekad ombordstigning och räkna ut vad du kan kräva i ersättning av flygbolag.

Flygkalkylatorn: Räkna ut vad du har rätt till när du drabbas av nekad ombordstigning/överbokat flyg

Så begär du ersättning

Reklamera skriftligen till flygbolaget så snart som möjligt. Huvudregeln är att du bör reklamera inom två månader. Skriv att du vill ha ersättning och varför. Glöm inte att bifoga kopior på biljetter och kvitton/intyg. Spara alltid originalkvitton samt en kopia på din reklamation. Använd dig gärna av flygkalkylatorn eller reklamationsblanketterna nedan:

Svarar inte flygbolaget? Eller har du fått ett svar du inte är nöjd med? Då kan du kontakta Konsument Europa. Vi kan hjälpa till i ärenden där flygbolaget finns i ett annat EU-land, Norge eller Island.

Dina rättigheter vid nekad ombordstigning

Avstå resan frivilligt

När ett flygplan är överbokat ska flygbolaget först och främst informera passagerarna om deras rättigheter. Flygbolaget ska fråga passagerarna om någon är beredd att avstå från sin plats frivilligt i utbyte mot vissa förmåner. Passagerarna och flygbolaget kommer själva överens om vilka dessa förmåner är.

Om det inte finns tillräckligt många frivilliga som avstår från sina platser får flygbolaget mot passagerares vilja neka dem att gå ombord. Ofta väljer flygbolag att neka ombordstigning för de passagerare som checkat in sist.

Service och assistans

Om du nekas ombordstigning har du alltid rätt till service och assistans, det vill säga hjälp från flygbolaget. Flygbolaget ska låta dig skicka två meddelanden gratis per telefon, e-post, telex eller fax. Du ska även erbjudas gratis mat och dryck i skälig proportion till väntetiden.

Blir det nödvändigt med övernattning på hotel ska flygbolaget stå för det. Flygbolaget ska dessutom bekosta transporten mellan hotellet och flygplatsen.

Återbetalning eller ombokning

Om du mot din vilja nekas ombordstigning ska flygbolaget erbjuda dig att välja mellan att:

 • du får tillbaka kostnaden för hela den del av din biljett som du inte har kunnat utnyttja
 • din resa bokas om så att du kommer fram så fort som möjligt
 • din resa bokas om till ett annat tillfälle som passar dig

Flygbolaget är skyldigt att betala ut återbetalning för biljettkostnader inom sju dagar. Återbetalning av biljettkostnader ska utbetalas kontant med elektronisk banköverföring, bankgirering eller check. Om du går med på det kan återbetalning ske genom tillgodokvitton eller på annat sätt.

I vissa fall kan du få tillbaka dina pengar och få en fri returresa till avgångsorten snarast möjligt. Om din resa förlorat sitt syfte har du rätt att få tillbaka biljettkostnaden även för den del av resan som du redan har utnyttjat.

Om resan ombokas ska den bokas om till en likvärdig resa. Om flygbolaget erbjuder dig en ombokning till den region du ska till men till en annan flygplats ska flygbolaget även bekosta din transport mellan flygplatsen du skulle ha kommit till och flygplatsen som du erbjuds att flyga till i stället. Om du hellre vill transporteras någon annanstans kan du komma överens med flygbolaget om att du kostnadsfritt transporteras dit från den nya flygplatsen.

Om flygningen en del av en paketresa

Om din flygning är en del av en paketresa och du vill avbryta din resa och få en återbetalning ska du inte vända dig till flygbolaget, utan i stället till din paketresearrangör. För att du ska kunna få tillbaka pengarna för din paketresa måste dessutom den nekade ombordstigningen innebära ett väsentligt fel på paketresan.

Kompensation och ersättning vid nekad ombordstigning

Om du blir nekad ombordstigning mot din vilja har du rätt till kompensation enligt nedanstående tabell:

 • 250 euro för flygningar som är 1 500 km eller kortare, (125 euro om du bokas om och förseningen blir mindre än 2 timmar).
 • 400 euro för längre flygningar inom EU och för andra flygningar mellan 1 500 och 3 500 km, (200 euro om du bokas om och förseningen blir mindre än 3 timmar)
 • 600 euro för flygningar som är längre än 3 500 km utanför EU, (300 euro om du bokas om och förseningen blir mindre än 4 timmar)

Om du frivilligt accepterat att avstå från din plats mot annan ersättning har du inte rätt till denna kompensation.

Du kan ha rätt till ersättning för skador till följd av förseningar

En nekad ombordstigning gör ofta att passagerare försenas. Flygbolaget ansvarar för passagerares skador till följd av förseningar. Exempel på skador kan vara förlorad arbetsinkomst eller kostnader för köp som du har tvingats göra på grund att du blivit försenad. Spara kvitton på dina inköp, och ordna med intyg från din arbetsgivare som du kan visa upp om du vill ha ersättning för förlorad inkomst.

Du kan inte få ekonomisk ersättning för psykiskt lidande, besväret att behöva vänta, obehagskänslor eller liknande på grund av den nekade ombordstigningen.

Flygbolaget behöver inte alltid ersätta dig för dina skador. Om bolaget kan visa att det har gjort allt som rimligen kan begäras för att undvika skadorna, eller att flygbolaget kan visa att det var omöjligt att vidta sådana åtgärder, behöver det inte ersätta dig för dina kostnader.

Du har inte alltid rätt till ersättning

Flygbolag kan enligt sina flygvillkor avvisa flygpassagerare av ett flertal anledningar utan att detta ger passageraren rätt till assistans eller kompensation. Flygbolaget kan exempelvis ha rätt att avvisa passagerare:

 • som inte kan visa giltiga resehandlingar som giltig biljett, eller i fall av elektroniska biljetter, giltig identitetshandling
 • inte har återbekräftat bokning när så krävs
 • inte har betalat biljetten i tid
 • saknar pass eller visum när det behövs
 • inte har checkat in i tid
 • utgör en säkerhetsrisk, eller vars bagage utgör en säkerhetsrisk
 • som vägrat att gå igenom säkerhetskontrollen

Flygbolaget kan även ha rätt att avvisa dig av andra anledningar. Kontrollera därför vad som gäller enligt flygbolagets villkor.