stäng

Frågor om coronasituationen

Med anledning av pandemin har vi samlat information om vad som gäller kring resor, evenemang och beställda varor på Hallå konsuments webbplats, som är Konsumentverkets upplysningstjänst. 

Konsumentinformation med anledning av coronapandemin på Hallå konsuments webbplats

Inställt flyg

Uppdaterad: 2020-03-27

Om du drabbas av inställt flyg när du flyger från ett EU-land eller till ett EU-land med ett flygbolag som är registrerat inom EU, har du rätt att bli ombokad eller få biljetten återbetald. Du kan dessutom ha rätt till ekonomisk ersättning.

Räkna ut din rätt till ersättning

Vad du har rätt till när du drabbas av inställt flyg beror bland annat på vad som orsakat det inställda flyget, hur försenad du blir till din slutdestination och flygsträckans längd. Med Flygkalkylatorn kan du kostnadsfritt ta reda på dina rättigheter och räkna ut vad du kan kräva i ersättning av flygbolaget.

Flygkalkylatorn: Räkna ut vad du har rätt till när du drabbas av inställt flyg

Gäller din fråga kompikationer i samband med Coronaviruset? Då kan du läsa mer på Hallå konsuments webbplats.

När gäller reglerna?

Inom EU finns regler för vad du som flygpassagerare har rätt till vid försenat flyg. Du omfattas av reglerna när:

 • du flyger från en flygplats inom EU
 • du flyger från en flygplats utanför EU till en flygplats inom EU med ett flygbolag som är registrerat i EU, Island, Norge eller Schweiz.

Reglerna gäller inte när du reser gratis eller till reducerat biljettpris som inte är tillgängligt för allmänheten, till exempel biljetter med personalrabatt. Däremot gäller de när du reser med bonusprogram eller liknande.

Rättigheter vid inställt flyg

Rätt till återbetalning eller ombokning

Om ditt flyg ställs in har du rätt till något av följande tre alternativ:

 • återbetalning för den del av biljetten som du inte har kunnat utnyttja
 • ombokning av resan så att du kommer fram så fort som möjligt
 • ombokning av resan till ett annat tillfälle som passar dig

Flygbolaget ska alltid erbjuda dig valet mellan ombokning eller avbokning. Det gäller oavsett orsak till att flyget ställs in och oavsett när du fick informationen om att flyget var inställt.

Om du väljer återbetalning är flygbolaget är skyldigt att betala ut dina biljettkostnader inom 7 dagar. Det ska ske kontant, med elektronisk banköverföring, bankgirering eller check. Om du går med på det kan flygbolaget återbetala biljetten genom tillgodokvitton eller på annat sätt.

Rätt till information om dina rättigheter

När du drabbas av inställt flyg ska flygbolaget alltid informera dig om vilka rättigheter du har som flygpassagerare. Befinner du dig på flygplatsen ska flygbolaget dela ut den informationen skriftligt på plats.

Rätt till gratis mat och dryck

Om du befinner dig på flygplatsen när du får information om att ditt flyg ställts in ska flygbolaget se till att du gratis får ringa två samtal eller skicka två meddelanden. Flygbolaget ska även erbjuda dig gratis mat och dryck i förhållande till väntetiden.

Rätt till gratis övernattning på hotell vid försening till nästa dag

Om du befinner dig på flygplatsen eller på resmålet och blir ombokad så att ditt flyg går nästa dag ska flygbolaget stå för övernattning på hotell och transport till och från flygplatsen.

Rätt till ersättning vid inställt flyg

Flygbolaget ska ge ersättning till passagerare som drabbas av inställt flyg. Det finns två typer av ersättning som du kan få, kompensation och skadestånd.

Rätt till kompensation

När ditt flyg blir inställt har du rätt att kräva följande kompensation av flygbolaget:

 • 250 euro för alla flygningar på högst 1 500 kilometer
 • 400 euro för alla flygningar inom EU längre än 1 500 kilometer och för alla övriga flygningar mellan 1 500 och 3 500 kilometer långa
 • 600 euro för alla övriga flygningar som omfattas av EU:s regler.

Kompensationen kan halveras om du blir ombokad

Om du blir ombokad för att komma fram till din slutdestination så snabbt som möjligt kan din kompensation halveras. Det som avgör om du har rätt till kompensation beror på flygsträckans längd och hur många timmar försenad du blir till din slutdestination.

I följande fall kan din kompensation halveras:

 • När flygsträckan är högst 1 500 km är grundersättningen 250 euro. Men om förseningen blir mindre än 2 timmar jämfört med den ursprungliga får du hälften, det vill säga 125 euro, i kompensation.
 • När flygsträckan är mer än 1 500 km inom EU, samt om du flyger 1 500–3 500 km utanför EU är grundersättningen 400 euro. Men om förseningen blir mindre än 3 timmar jämfört med den ursprungliga får du hälften, det vill säga 200 euro, i kompensation.
 • När flygsträckan är mer än 3 500 km utanför EU och omfattas av EU:s regler är grundersättningen 600 euro. Men om förseningen blir mindre än 4 timmar jämfört med den ursprungliga får du hälften, det vill säga 300 euro, i kompensation.

Kompensationen kan utebli om du blir ombokad

Om du blir ombokad kan det vara så att du inte har rätt till kompensation. Det som avgör om du har rätt till kompensation beror på tidpunkten du fick besked om att ditt flyg ställts in och hur mycket den nya restiden skiljer sig från den ursprungliga.

I följande fall har du inte rätt till ersättning:

 • när du har fått information om ändringen 14 dagar eller mer innan planerad avresa. Då spelar det ingen roll vad din nya avresetid eller ankomsttid är.
 • när du har fått information om ändringen 7–13 dagar innan planerad avresa, och din nya avresetid är högst 2 timmar innan den ursprungliga avresetiden och din nya ankomsttid är senast 4 timmar efter den ursprungliga ankomsttiden.
 • när du har fått information om ändringen mindre än 7 dagar innan planerad avresa, och din nya avresetid är högst 1 timme innan den ursprungliga avresan och din nya ankomsttid är senast 2 timmar efter din ursprungliga ankomsttid.
 • när din flygning ställts in på grund av extraordinära omständigheter

Rätt till skadestånd

När ditt flyg är inställt kan du ha rätt till ersättning från flygbolaget för kostnader som du fått på grund av den inställda flygningen. Till exempel kan du få ersättning för mat på flygplatsen, missad hotellnatt eller förlorad arbetsinkomst.

Kom ihåg att du måste kunna bevisa vilka kostnader du haft och de måste vara kopplade till förseningen för att du ska kunna begära ersättning för dem. Spara alla kvitton på dina utlägg som bevis. Om du vill ha ersättning för förlorad arbetsinkomst behöver du visa upp ett intyg från din arbetsgivare.

Du kan som högst få 5 346 SDR (särskilda dragningsrätter) vilket motsvarar ungefär 71 000 svenska kronor som ersättning för dina utlägg. SDR, är en reservvaluta som används vid internationell handel och som kan beskrivas som en korg av större valutor.

Se aktuellt värde för SDR på Riksbankens webbplats

Kom ihåg att du inte kan få ekonomisk ersättning för psykiskt lidande, besväret att behöva vänta, obehagskänslor eller liknande besvär på grund av det inställda flyget.

Ingen rätt till kompensation vid extraordinära omständigheter

Flygbolaget är inte skyldigt att betala kompensation om det inställda flyget beror på "extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits".

Det finns inte några bestämda situationer som är extraordinära, men exempel på omständigheter som kan vara extraordinära är:

 • politisk instabilitet
 • väderförhållanden som gör det omöjligt att flyga
 • säkerhetsrisker
 • oförutsedda brister i flygsäkerheten
 • när det pågår strejk som påverkar verksamheten för flygbolaget.

Det är upp till flygbolaget att bevisa att förseningen berodde på en extraordinär omständighet.

Så begär du ersättning för inställt flyg

I första hand ska du kontakta flygbolaget. Det gäller även om du köpt resan av en resebyrå. Begär ersättning genom att skriva ett brev eller e-postmeddelande till flygbolaget där du anger att du vill ha ersättning och varför. Det kallas för att reklamera. Ofta kan du reklamera via flygbolagets webbplats.

Kom ihåg att reklamera så snart som möjligt. Huvudregeln är att du bör reklamera inom två månader. Om du vill ha ersättning för utlägg, kom ihåg att bifoga kopior på dina kvitton. Spara kopior på allt du skickar.

Reklamera på nätet

Med vår webbtjänst Flygkalkylatorn räknar du kostnadsfritt ut din rätt till ersättning och hittar kontaktuppgifter och reklamationsformulär till ett flertal flygbolag.

Flygkalkylatorn: Räkna ut din rätt till ersättning och skicka krav till flygbolaget

Reklamera med blankett

Reklamationsblanketten "Flygpassagerares rättigheter" är gemensam för hela EU. Använd gärna blanketten när du reklamerar via brev eller e-post.

Ladda ner blanketten på svenska (pdf)

Ladda ner blanketten på engelska (pdf)

Svarar inte flygbolaget på din reklamation?

Svarar inte flygbolaget eller har du fått ett svar du inte är nöjd med? Då kan du kontakta Konsument Europa. Vi kan hjälpa till i ärenden där flygbolaget finns i ett annat EU-land, Norge eller Island.

Kontakta Konsument Europa