Funktionshindrade flygpassagerare

Uppdaterad: 2019-01-15

Ska du resa med flyg och du har ett funktionshinder eller nedsatt rörlighet finns det särskilda EU-regler som skyddar dig. Flygbolagen kan dock, i specialfall, neka dig att resa av säkerhetsskäl.

En kvinna i rullstol köar vid en incheckningsdisk på en flygplats.

Du har alltid rätt att få flygbolagets säkerhetsregler som gäller för transporter av funktionshindrade passagerare. Du har rätt att få informationen i ett tillgängligt format och på samma språk som övriga passagerare får information

Ett flygbolag får inte neka dig som är funktionshindrad att:

  • göra en bokning på grund av att du är funktionshindrad (eller har nedsatt rörlighet)
  • eller neka dig att gå ombord om du har en giltig biljett

Flygbolaget kan i undantagsfall neka dig på grund av säkerhetsskäl

Ett flygbolag kan dock i specialfall neka dig att göra en bokning eller gå ombord ett flygplan på grund av att du har ett funktionshinder. Men det gäller bara om säkerhetskraven som ställs på ett flygbolag gör att du inte kan få resa med en viss avgång.

Flygbolaget kan även hänvisa till säkerhetskraven om flygplanets storlek eller dörrar gör det omöjligt att ta ombord eller transportera personer med funktionshinder. Det kan till exempel handla om att de hjälpmedel du kan behöva som funktionshindrad inte får plats, eller kan vara i vägen inne i planet.

Om du nekas att göra en bokning har du rätt att få skälen till detta från flygbolaget. Om du begär det ska du få dem i skriftlig form inom fem dagar.

Krav på ledsagare

Om det krävs ur säkerhetssynpunkt får ett flygbolag kräva att du som funktionshindrad har med en person som ledsagare för att ge dig assistans.

Rätt till återbetalning eller ombokning

Om du inte får resa med en viss flygning på grund av säkerhetskrav ska flygbolaget alltid göra vad det kan för att erbjuda dig ett annat alternativ. Om du har bokat en biljett men nekas att gå ombord planet på grund av säkerhetsskäl har du rätt till återbetalning av biljettpriset eller ombokning till en annan resa.

Anmäl till Konsumentverket

Om du tycker att ett flygbolag eller en flygplats bryter mot reglerna kan du anmäla det till Konsumentverket. 

Gör en anmälan till Konsumentverket

Läs mer på Transportstyrelsens webbplats

Transportstyrelsen har massor av bra praktiska råd om att resa som funktionshindrad.

Läs Transportstyrelsens råd