stäng

Frågor om coronasituationen

Med anledning av pandemin har vi samlat information om vad som gäller kring resor, evenemang och beställda varor på Hallå konsuments webbplats, som är Konsumentverkets upplysningstjänst. 

Konsumentinformation med anledning av coronapandemin på Hallå konsuments webbplats

Försenat flyg

Uppdaterad: 2020-02-26

Om du drabbas av försenat flyg när du flyger från ett EU-land eller med ett EU-flygbolag har du rätt att få hjälp och stöd av flygbolaget. Du kan dessutom ha rätt till ekonomisk ersättning.

Räkna ut din rätt till ersättning

Vad du har rätt till när du drabbas av försenat flyg beror bland annat på vad som orsakat förseningen, hur försenad du blir till din slutdestination och flygsträckans längd. Med flygkalkylatorn kan du kostnadsfritt ta reda på dina rättigheter och räkna ut vad du kan kräva i ersättning av flygbolaget.

Flygkalkylatorn: Räkna ut vad du har rätt till när du drabbas av försenat flyg

När gäller reglerna?

Inom EU finns regler för vad du som flygpassagerare har rätt till vid försenat flyg. Du omfattas av reglerna när:

 • du flyger från en flygplats inom EU
 • du flyger från en flygplats utanför EU till en flygplats inom EU med ett flygbolag som är registrerat i EU, Island, Norge eller Schweiz.

Reglerna gäller inte när du reser gratis eller till reducerat biljettpris som inte är tillgängligt för allmänheten. Däremot gäller de när du reser med bonusprogram eller liknande.

Rättigheter vid försenat flyg

Rätt till information om dina rättigheter vid försening på minst 2 timmar

När du drabbas av en flygförsening på minst två timmar ska flygbolaget alltid informera dig om vilka rättigheter du har som flygpassagerare. Den informationen ska flygbolaget dela ut på plats.

Rätt till gratis mat och dryck vid försening på mer än 2 timmar

Flygbolaget ska se till att du gratis får ringa två samtal eller skicka två meddelanden samt erbjuda dig gratis mat och dryck i förhållande till väntetiden när:

 • förseningen är 2 timmar eller mer för flygningar som är kortare än 1 500 km
 • förseningen är 3 timmar eller mer, för längre flygningar inom EU och för andra flygningar mellan 1 500 och 3 500 km
 • förseningen är 4 timmar eller mer för flygningar som är längre än 3 500 km och utanför EU

Rätt till gratis övernattning på hotell vid försening till nästa dag

Om ditt flyg blir försenat till nästa dag ska flygbolaget stå för övernattning på hotell och transport till och från flygplatsen.

Rätt till ombokning eller återbetalning vid försening på mer än 5 timmar

Avgår ditt flyg mer än 5 timmar försenat till slutdestinationen ska flygbolaget erbjuda dig ombokning till nästa möjliga flyg, alternativt ombokning till ett senare tillfälle, eller återbetalning av din biljett. Om din resa inte längre har något syfte har du rätt att få tillbaka biljettkostnaden även för den del av resan som du redan har utnyttjat.

Flygbolaget är skyldigt att betala tillbaka dina biljettkostnader inom 7 dagar. Återbetalning ska ske kontant, med elektronisk banköverföring, bankgirering eller check. Om du går med på det kan återbetalning ske genom tillgodokvitton eller på annat sätt.

Kom ihåg! Om du accepterar en återbetalning kan du inte samtidigt begära att flygbolaget kostnadsfritt ska flyga dig vidare till ditt resmål. Däremot kan du i vissa fall begära att du får en gratis flygning tillbaka till avgångsorten snarast möjligt.

Rätt till ersättning vid försenat flyg

Flygbolaget ska ge ersättning till passagerare som drabbas av försenat flyg. Det finns två typer av ersättning som du kan få, kompensation och skadestånd.

Rätt till kompensation vid flygförsening på mer än 3 timmar

Om du blir mer än tre timmar försenad till din slutdestination (jämfört med ankomsttiden enligt tidtabellen) har du rätt att kräva följande kompensation av flygbolaget:

 • 250 euro för alla flygningar på högst 1 500 kilometer
 • 400 euro för alla flygningar inom EU längre än 1 500 kilometer och för alla övriga flygningar mellan 1 500 och 3 500 kilometer långa
 • 600 euro för alla övriga flygningar som omfattas av EU:s regler.

Kompensationen kan halveras vid längre flygningar

När flygsträckan är mer än 3 500 km utanför EU och omfattas av EU:s regler är grundersättningen 600 euro. Men om förseningen blir mindre än 4 timmar jämfört med den ursprungliga får du hälften, det vill säga 300 euro, i kompensation.

Rätt till skadestånd

När ditt flyg är försenat kan du ha rätt till ersättning från flygbolaget för kostnader som du fått på grund av den försenade flygningen. Till exempel kan du får ersättning för mat på flygplatsen, missad hotellnatt eller förlorad arbetsinkomst.

Kom ihåg att du måste kunna bevisa vilka kostnader du haft och de måste vara kopplade till förseningen för att du ska kunna begära ersättning för dem. Spara alla kvitton på dina utlägg som bevis. Om du vill ha ersättning för förlorad arbetsinkomst behöver du visa upp ett intyg från din arbetsgivare.

Du kan som högst få 5 346 SDR (särskilda dragningsrätter) vilket motsvarar ungefär 71 000 svenska kronor som ersättning för dina utlägg. SDR, är en reservvaluta som används vid internationell handel och som kan beskrivas som en korg av större valutor.

Se aktuellt värde för SDR på Riksbankens webbplats.

Kom ihåg att du inte kan få ekonomisk ersättning för psykiskt lidande, besväret att behöva vänta, obehagskänslor eller liknande besvär på grund av det försenade flyget.

Ingen rätt till kompensation vid extraordinära omständigheter

Flygbolaget är inte skyldigt att betala kompensation om det försenade flyget beror på "extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits".

Det finns inte några bestämda situationer som är extraordinära, men exempel på omständigheter som kan vara extraordinära är:

 • politisk instabilitet
 • väderförhållanden som gör det omöjligt att flyga
 • säkerhetsrisker
 • oförutsedda brister i flygsäkerheten
 • när det pågår strejk som påverkar verksamheten för flygbolaget.

Det är upp till flygbolaget att bevisa att förseningen berodde på en extraordinär omständighet.

Så begär du ersättning för försenat flyg

I första hand ska du kontakta flygbolaget. Det gäller även om du köpt resan av en resebyrå. Begär ersättning genom att skriva ett brev eller e-postmeddelande till flygbolaget där du anger att du vill ha ersättning och varför. Det kallas för att reklamera. Ofta kan du reklamera via flygbolagets webbplats. 

Kom ihåg att reklamera så snart som möjligt. Huvudregeln är att du bör reklamera inom två månader. Om du vill ha ersättning för utlägg, kom ihåg att bifoga kopior på dina kvitton. Spara kopior på allt du skickar.

Reklamera på nätet

Med Flygkalkylatorn räknar du kostnadsfritt ut din rätt till ersättning och hittar kontaktuppgifter och reklamationsformulär till ett flertal flygbolag.

Flygkalkylatorn: Räkna ut din rätt till ersättning och skicka krav till flygbolaget

Reklamera med blankett

Reklamationsblanketten "Flygpassagerares rättigheter" är gemensam för hela EU. Använd gärna blanketten när du reklamerar via brev eller e-post.

Ladda ner blankett på svenska (pdf)

Ladda ner blankett på engelska (pdf)

Svarar inte flygbolaget på din reklamation?

Svarar inte flygbolaget eller har du fått ett svar du inte är nöjd med? Då kan du kontakta Konsument Europa. Vi kan hjälpa till i ärenden där flygbolaget finns i ett annat EU-land, Norge eller Island.

Kontakta Konsument Europa