Flygstrejk

Uppdaterad: 2017-03-16

Flygpassagerares rättigheter regleras av en EU-förordning. Den gäller för hela EU samt för Norge, Island och Schweiz. När strejk är orsaken till att flyget inte går enligt tidtabellen gäller samma regler som för inställda och försenade flyg.

Du som drabbas av en inställd flygning på grund av strejk har framförallt dessa rättigheter:

  • Rätt till ombokning eller återbetalning av biljetten.
  • Rätt till mat och dryck.
  • Rätt till boende på hotell.
  • Du kan även ha rätt till ersättning för utlägg eller kompensation.

Vid en flygstrejk har du alltid rätt till assistans. Tänk på att om du väljer återbetalning av biljetten så har flygbolaget inte längre någon skyldighet att betala för hotell eller mat.

Extraordinära omständigheter

Vid extraordinära omständigheter vid ett inställt flyg kan flygbolaget helt eller delvis befrias från sitt ansvar att betala ut ersättning. Bedömningen om en omständighet är extraordinär eller inte görs alltid från fall till fall.

Det innebär att det inte finns några bestämda situationer som alltid är extraordinära. Grundregeln är dock att vid strejk gäller samma regler som för inställt och försenat flyg.

Har du drabbats av flygstrejk?

Har du fått problem med ett flygbolag i samband med flygstrejk? Om du klagat till flygbolaget men inte får svar, eller får ett svar du inte är nöjd med, kan du kontakta Konsument Europa. Vi kan hjälpa till i ärenden där flygbolaget finns i ett annat EU-land, Norge eller Island.