stäng

Frågor om coronasituationen

Med anledning av pandemin har vi samlat information om vad som gäller kring resor, evenemang och beställda varor på Hallå konsuments webbplats, som är Konsumentverkets upplysningstjänst. 

Konsumentinformation med anledning av coronapandemin på Hallå konsuments webbplats

Att hyra bil

Uppdaterad: 2019-07-05

Innan du hyr en bil är det viktigt att du läser hyresavtalet noga eftersom det inte finns några särskilda konsumentskyddsregler att hänvisa till om du skulle få problem.

Ingen tvingande lagstiftning

För hyresavtal om lösa saker (såsom en bil) finns det ingen tvingande lagstiftning, det vill säga – det inte finns någon särskild lag som bestämmer vad som ska stå i hyresavtalet. Detta innebär att du måste läsa igenom avtalsvillkoren noga innan du tecknar avtal om en hyrbil.

I juli 2015 kom EU-kommissionen med pressmeddelande som berättade att kommissionen inlett ett samarbete med fem av de största biluthyrarna i Europa, i syfte att förbättra villkoren för konsumenter. Pressmeddelandet i sin helhet finns att läsa på EU-kommissionens webbplats.

Avtalsvillkor

När du läser igenom avtalsvillkoren, så var uppmärksam på bland annat följande:

 • Vilken försäkring ingår och hur stor är självrisken? Kontrollera hur bilen är försäkrad. Trafikförsäkringen är obligatorisk och täcker skador på andra bilar eller föremål men inte på hyrbilen. Om du tecknar en helförsäkring täcks även skador på hyrbilen. Helförsäkringen täcker inte skador som du förorsakat uppsåtligen eller grovt vårdslöst. Det kan föreligga ifall du kör förbi på olämpligt ställe, kör påverkad av alkohol, narkotika eller medicin. Kontrollera hur mycket du måste betala i självrisk.
 • Kan bilen köras i ett annat land? Planerar du använda hyrbilen i flera länder måste du fråga om det är tillåtet att ta bilen över gränsen. Se till att det avtalas skriftligt.
 • Hur ska du agera om det händer en olycka eller om bilen går sönder?
 • Vilket drivmedel ska bilen tankas med?
 • Hur beräknas bilhyran? Bilhyran beräknas ofta på två sätt:
  • Fri körsträcka: en högre hyra per dag
  • Avgift per km: en lägre hyra per dag + en avgift per körd kilometer.
 • Vad kostar det att förlänga uthyrningsperioden? Väljer du att förlänga i efterhand kan det bli dyrt, så tänk efter innan du bestämmer hyrningsperiod.
 • Vad är det för åldersgränser för att hyra bil? Om du är under 21 år eller över 70 år kan det antingen vara svårt att hyra bil eller så kan det bli dyrare.
 • Vad gäller om du lämnar tillbaka bilen i förtid eller på ett annat ställe?
 • Vilken utrustning ingår i priset? Till exempel barnstol, vinterdäck och GPS.

Tänk på det här innan du hyr bil

 • Jämför priserna innan. Ofta är det dyrare att hyra en bil vid flygplatsen än på internet. Det är även dyrare om man vill lämna tillbaka bilen på ett annat ställe än där man hyrde den.
 • Läs alltid avtalsvillkoren noga innan du väljer uthyrare. De finns oftast på uthyrarens webbplats, eller så får du dem i samband med avtalet. I checklistan ovan ser du vad du behöver vara särskilt uppmärksam på när du läser avtalet.
 • Kolla att beloppet som reserveras på ditt kreditkort överensstämmer med det som står i avtalet. Många uthyrare kräver betalning med kreditkort, det vill säga, du kan inte automatiskt räkna med att kunna betala med ett vanligt kontokort. Det är uthyrarens säkerhet. Beloppet reserveras på kreditkortet och kan inte användas. Ta reda på vilket belopp det är och se till att det finns tillräckligt på kortet. Skriv inte på ett blankokreditavtal utan maximalbelopp. Uthyraren får inte dra pengar i efterhand för en påstådd skada, men däremot för sådant du har slarvat med, som en otankad bil, (ofta kräver uthyraren att bilen återlämnas fulltankad och om den inte är det kan det uppstå extrakostnader för tankning och eventuellt skadestånd för tiden då bilen inte kunde hyras ut), p-böter eller för sen återlämning. Bilhyran beräknas per dygn. Lämnar du tillbaka bilen lite för sent debiteras du ofta för ett helt nytt dygn.
 • Kontrollera bilen innan du lämnar uthyraren (detta bör även göras när du lämnar tillbaka bilen). Titta på bilen och hänvisa till tidigare skador som ska antecknas i protokollet och bifogas till avtalet. Du ska få en kopia på avtalet, de allmänna villkoren och protokollet. Ta eventuellt kort på skadan för att undvika problem efteråt.
 • Kontrollera mätarställningen och se till att den finns antecknad i avtalet.
 • Ta reda på vilket drivmedel som bilen ska tankas med och om bilen är fulltankad.
 • Ta reda på uthyrarens öppettider. Lämnar du tillbaka bilen när uthyraren har stängt, till exempel genom att bara ställa den på uthyrarens parkering löper du risk för att bli ansvarig för eventuella skador som orsakades efter avlämnandet. Se till att få ett kvitto där det framgår att bilen återlämnats fulltankad och utan skador.
 • Kontrollera hur du ska agera om du råkar ut för en olycka eller om bilen går sönder. I normala fall ska du genast kontakta uthyraren och ta reda på vad som ska göras.
 • Om du råkar ut för en olycka – kör inte till verkstaden utan samtycke av uthyraren. Ofta krävs att polisen tillkallas även om det bara handlar om plåtskada. Se till att få en kopia på polisrapporten respektive skaderapporten.
 • Glöm inte att kräva tillbaka din deposition när du lämnar tillbaka bilen.