stäng

Frågor om coronasituationen

Med anledning av pandemin har vi samlat information om vad som gäller kring resor, evenemang och beställda varor på Hallå konsuments webbplats, som är Konsumentverkets upplysningstjänst. 

Konsumentinformation med anledning av coronapandemin på Hallå konsuments webbplats

Paketreselagen

Uppdaterad: 2019-07-04

Paketreselagen skyddar dig när du åker på en paketresa eller bokar ett sammanlänkat researrangemang. Lagen ger dig bland annat skydd mot ändringar i resan som paketresearrangören gör före eller under resan.

Du kan läsa mer om vad som krävs för att en resa ska räknas som en paketresa på Hallå konsuments webbplats

Du har rätt att få information

Informationen ska ges på ett klart och tydligt sätt. Om en arrangör eller återförsäljare inte lämnar denna information, eller om informationen är bristfällig, finns möjligheter för Konsumentverket att agera för att tvinga dem att lämna informationen. Arrangörer och återförsäljare ska innan du ingår avtal informera dig om:

 • Arrangörens namn, telefonnummer, besöksadress och e-postadress.
 • Paketresans pris inklusive skatt och tilläggskostnader.
 • Hälsobestämmelser som är aktuella inför resan.
 • Pass- och visumbestämmelser.
 • Din rätt att avbeställa resan och om det kostar något.
 • Minsta antal resenärer som ska boka resan för att den ska genomföras och när du senast ska få information om den ställs in.
 • Om du kan eller ska teckna en reseförsäkring.
 • I ett särskilt formulär ge information om dina rättigheter, om aktuell resegaranti, om tilläggskostnader inte är inkluderade i priset eller information om att tilläggskostnader tillkommer.

Beroende på vad som ingår i resan ska du också få information om:

 • Resmål och resplan.
 • Transportarrangemang.
 • Inkvarteringens typ, läge och standard.
 • Måltider som ingår.
 • Besök eller utflykter som ingår.
 • Om resan är en gruppresa och i så fall gruppens storlek.
 • Om särskilda språkkrav ställs för att ta del av en turisttjänst.
 • Om paketresan är lämplig för personer med nedsatt rörlighet. 

Ändrade villkor före avresan

Arrangören får göra obetydliga förändringar om det framgår av avtalet och om du informeras om det på ett tydligt sätt innan avresan. Om en del av resan däremot ändras på ett väsentligt sätt kan du ha rätt att häva avtalet och få dina pengar tillbaka.

Ibland erbjuder arrangören en ersättningsresa. Om du godtar en billigare ersättningsresa, har du rätt till ersättning för prisskillnaden. Avstår du från ersättningsresan eller om en sådan resa inte erbjuds, ska du snarast få pengarna tillbaka.

Om arrangörens avtalsbrott innebär en försämring för dig i förhållande till ditt ursprungliga avtal så kan du även ha rätt till prisavdrag. Innebär ändringen i avtalet ett fel som medför en kostnad för dig kan du ha rätt till skadestånd.

Fel i resan

Arrangören ansvarar för att avtalet uppfylls. Om det efter din avresa skulle visa sig att en betydande del av paketresan inte kan genomföras, ska arrangören ordna ett lämpligt ersättningsarrangemang utan extra kostnad, till exempel en utflykt. Om du inte får något ersättningsarrangemang, eller om ersättningsarrangemanget är av sämre kvalitet än det som avtalades, kan du begära ett prisavdrag från arrangören. 

Vid svårigheter för resenären

Om resenären befinner sig i svårigheter ska arrangören tillhandahålla resenären lämplig assistans. Det gäller även när svårigheterna beror på extraordinära och oundvikliga omständigheter.

Exempelvis; Om resenären är i behov av hälso- och sjukvård eller behöver kontakta en lokal myndighet. Om det på grund av extraordinära omständigheter är omöjligt att anordna hemresa enligt avtalet, ska arrangören stå för kostnaden för nödvändig inkvartering, om möjligt i motsvarande kategori, under högst tre nätter per resenär.

Arrangörens skyldighet att erbjuda inkvartering är inte begränsad för en resenär som har nedsatt rörlighet, en medföljande till en sådan resenär, en resenär som är gravid, en ensamresande underårig eller en resenär som är i behov av särskild medicinsk hjälp, om arrangören senast 48 timmar innan paketresan påbörjades fick information om resenärens särskilda behov.

Skydd vid konkurs

Om det företag som du har bokat din resa med går i konkurs skyddas du genom företagets skydd vid obestånd. De har möjlighet att välja den lösning som bäst passar deras verksamhet, kan vara en garantifond, försäkring etc. På så vis får du tillbaka de pengar som du betalat. Resegarantin ska också säkerställa hemtransport och inkvartering om det behövs i avvaktan på hemtransporten och ska omfatta rimligt förutsebara kostnader.

Ansök om ersättning ur resegarantin på Kammarkollegiets webbplats

Obs! Du måste ansöka inom tre månader från det att det står klart att en del av din paketresa eller det sammanlänkade researrangemanget inte kommer att genomföras av arrangören.