stäng

Frågor kring coronaviruset

Samlad information om vad som gäller kring resor, beställda varor och evenemang finns på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument webbplats. Konsument Europa är en del av Hallå konsument. 

Konsumentinformation med anledning av coronaviruset på Hallå konsuments webbplats

Hjälp vid akutsituation

Uppdaterad: 2019-07-05

Konsument Europa kan generellt inte assistera vid nödsituationer. Här hittar du viss information och hänvisning till andra instanser som har större möjligheter att hjälpa dig.

Trafikskada

Det finns regler som ska underlätta för personer som drabbas av en trafikskada under en utlandsvistelse inom EES (EU samt Norge, Island och Liechtenstein).

Bestämmelserna gäller de som hyrt bil eller motorcykel i utlandet, samt gångtrafikanter och cyklister som skadas i utlandet. En svensk som till exempel blir påkörd och skadad av en tysk bil under en resa i Tyskland kan efter hemkomsten vända sig till den svenska skaderegleringsrepresentanten för det tyska försäkringsbolag där den tyska bilen är försäkrad. Representanten reglerar sedan skadan för det tyska försäkringsbolagets räkning enligt de ersättningsregler som gäller i Tyskland. Fördelen är att den skadade personen själv slipper att kommunicera direkt med ett utländskt försäkringsbolag på ett främmande språk. Om du är bosatt i Sverige och är inblandad i en trafikolycka utomlands med ditt svenska fordon regleras skadan i Sverige.

Informationscenter finns i varje land med uppgift att informera om vilka skaderegleringsrepresentanter som utsetts av det egna landets försäkringsbolag. Informationscentret ska också besvara och förmedla förfrågningar om var ett fordon är försäkrat. I Sverige ska man vända sig till trafikförsäkringsföreningen.

Kontakt med Utrikesdepartementet, UD

Om du tappar passet, råkar ut för en olycka eller blir svårt sjuk kan det vara bra att veta vad svenska ambassader och konsulat kan hjälpa till med.

UD kan hjälpa till med:

  • råd om hur man själv överför pengar från Sverige
  • tillfälligt lån för att man ska kunna resa hem till Sverige i en nödsituation som inte är självförvållad
  • kontakt med anhöriga i en nödsituation eller lösa andra problem vid olyckshändelse, akut sjukdom eller dödsfall
  • råd om försvarsadvokat, läkare och tolk samt hjälp med att kontakta dem
  • provisoriskt eller ordinarie pass
  • kontakt med försäkringsbolagens larmcentral 

Ambassader och konsulat på UD:s webbplats

Reseinformation från Sveriges ambassader på UD:s webbplats