Frågor om coronasituationen (Visa meddelande)

Tull och moms utanför EU

Uppdaterad: 2020-06-11

Tull och moms hanteras framförallt av Tullverket och du bör i första hand vända dig till dem för information och rådgivning.

Om du själv tar med dig varorna

När du på din resa köper varor ifrån ett land utanför EU måste du vara uppmärksam på att du enbart får tull- och skattefrihet för ett sammanlagt värde av upp till 4 700 kronor om resa sker med flyg eller färja i kommersiell trafik samt 3 000 kronor om inresan sker på annat sätt. Undantag är införsel av alkohol och tobak.

Har du varor för mer än dessa belopp ska du anmäla dessa till tullen (förtullning). Du betalar då i regel tull och moms.

Om varorna skickas till dig                                  

Om du skickar hem varorna eller om du beställer varor till exempel via Internet, postorder eller telefon måste de förtullas. Du får vanligtvis betala tull och moms. Om försändelsens sammanlagda värde är högst 1 700 svenska kronor behöver du inte betala någon tull. Däremot måste du alltid betala moms. 

Tullavgiften varierar för olika varor

Tullavgiften är olika för olika varor. Den är oftast en procentsats som beräknas på varans pris inklusive frakt och eventuell fraktförsäkring. Hur stor tullavgiften är just för din vara kan du få reda på genom att läsa i Tulltaxan på Tullverkets hemsida eller ringa tullverkets informationstjänst på 0771-520520.

Med hjälp av Tullverkets tullvärdeskalkylator kan du för vissa utvalda varor på ett ungefär räkna ut hur mycket en vara som du beställer från ett land utanför EU kan komma att kosta. 

Gåvor

Grundregeln är att du betalar tull och mervärdesskatt på alla varor som kommer till Sverige från ett land utanför EU. Det gäller oavsett om det är ett köp eller en gåva.

Hur mycket du ska betala i tull och mervärdesskatt är beräknat på gåvans värde, inklusive kostnader för frakt, eventuell försäkring och fraktbolagets administrations- och expeditionskostnader. Dessa kostnader ingår i "tullvärdet". Om avsändaren inte har angett värdet för gåvan, finns det alternativa sätt att beräkna tullvärdet. I de fall gåvans totala värde inte överstiger 1 700 kr behöver du inte betala tull och mervärdesskatt.